Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Sådan skifter du trådløs kanal:

Vi anbefaler, at du benytter selvbetjeningen, login ind, gå til Internet og tryk på Skift indstillinger

Tune Kabelnet har dermed gjort det meget nemmere for dig at indstille de trådløse indstillinger på din router.

Fra og med 21. april 2017 er der lagt ny software (firmware) ud til EPC3940, som muliggør at bruge kanalerne over 48. Kanalerne 52-136 er de såkaldte DFS-kanaler (Dynamic Frequency Selection). Kanalerne fra 100 og opefter muliggør høj sendestyrke og altså længere trådløs rækkevidde. Men du skal vælge en kanal selv - via selvbetjeningen.

DFS-kanalerne respekterer radar-pulser ved at de lukker i op til 10 minutter, hvis den trådløse radio opfanger radar-pulser. Skulle det ske, når ja, så må man jo bare lade være at benytte DFS-kanalerne. Normalt vil vi "gå under radaren" — helt bogstaveligt, så derfor prøv det endeligt. Bemærk, at hvis man vil køre med 80 MHz kanalbredde i WiFi, så bør man også bruge de høje kanaler. Hvis man vil kombinere med et Grandstream Accesspoint, så kan man sætte det til at køre på kanal 100, og så sin EPC3940 til at køre på kanal 132. Så går de perfekt fri af hinanden.

Men ellers, så husk: Her nedenfor er vist, hvordan du kan gøre det ved at logge ind på routeren. Men du skal altså nu sætte det via selvbetjeningen, da det ellers overskrives ved genstart af roiuteren

Hvis du ikke kan fange den trådløse, også selv om du kun er en meter fra den i fri luft, så skal du måske prøve en anden trådløs kanal.

Log ind på routeren, gå til Wireless og derunder til fanebladet Radio Settings:

10 epc3940 skift kanal

Der er en hel række indstillinger. Network1 er 2,4 GHz, og Network 2 er 5 GHz. Overordnet kan du se, at disse kan tændes (Enable) eller slukkes (Disable).
Network Mode bør indeholde N, og kan eventuelt være N only. Du kan udnytte den indbyggede scanner for at se, om dr er andre trådløse netværk, så du kan hvor kraftige naboernes trådløse net går ind, dér hvor din gateway befinder sig. Du kan også vælge trådløs kanalbredde. Du ser, at den i øjeblikket står på Auto (20 or 40 MHz). Det betyder, at den vil være 40 MHz, så længe der ikke er betydende forstyrrelser fra naboernes trådløse netværk. Med 40 MHz kanalbredde kan der overføres 140 Mbit i hver retning mellem routeren og de tilkoblede trådløse brugere.

Men hvis der er mindste problem med stabil forbindelse, så skal du her vælge 20 MHz bredde, der er den forudvalgte indstilling

Du kan vælge Auto eller fra 1 til 13. Brug kun Auto, 1, 6 eller 11. Hvis du kører med 40 MHz kanalbredde, så kan du vælge at angive den ekstrakanal. Lad den stå på Auto.

For Network 2 (5 GHz) kan du også tilvælge AC-tilstand (det er forhåndsvalgt). Endvidere kan kanalbredden gå op til 80 MHz, hvilket er nødvendigt, hvis du vil køre AC. Du kan vælge mellem auto og 4 kanaler: 36, 40, 44 og 48.

Netværksnavnet har i dette eksempel præfikset "TKN-". Dette kan variere fra antenneforening til antenneforening. I Tune bruger vi "TKN-".

Du kan imidlertid selv angive et egetvalgt netværksnavn, ligesom du også kan vælge at undlade at annoncere det trådløse netværksnavn. En scanning vil fortsat kunne se netværket, blot ikke navnet. Det kan være praktisk at forsyne netværksnavnet (SSID) med et suffiks, som angiver om det er 2,4 eller 5 GHz. Meget udstyr kan ikke køre 5 GHz, og hvis du angiver et forskelligt suffiks såsom "-2" og "-5" i SID-navnene, så kan du jo hurtigt afgøre, om det er tilfældet.

Hvis du vil have et andet navn, så bibehold venligst TKN-præfikset, så at vi supportfunktionen kan se om et forstyrrende net hører til antenneforeningen.

Tryk til sidst Save Settings

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet