Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Trådløs forbindelse

Autenciteringsmetode for kryptering vil være WPA-Personal eller WPA2-Personal (det er det samme som "WPA-Personal"), og typen AES (eller TKIP, AES er bedst).

Du får fra og med 19. dec. 2016 udleveret en blanket, hvorpå er trykt routerens faktiske CM MAC adresse og serienr., foruden dit login til selvbetjeningen og det netværksnavn og sikkerhedskoden, der gælder for den udleverede router. Hvis du skulle miste den, kan du rekvirere den igen.

1. Udskiftning af eksisterende router

Hvis du får udleveret en epc-router som er en udskiftning af en tidligere, så kan du få overført trådløse netværksnavn (SSID) og sikkerhedsnøgle fra den hidtidige router, således at du ikke skal omstille alle dine enheder, smartphones, tablets, printere, smart-højttalere, Chromecast-enheder, tv-apparater og ikke mindst pc'er med nyt SSID navn og sikkerhedskode.

Du får udleveret en blanket med installationsvejledning, og på denne er trykt det trådløse netværksnavn (SSID) og sikkerhedsnøglen, som du hidtil har benyttet. På samme blanket er tillige trykt dit login og kodeord til selvbetjeningen, så du hvis du vil, selv kan gå ind der og ændre dit SSID og sikkerhedskode til dit trådløse net til noget helt tredje.

2. Førstegangsudlevering af router

Når du får udleveret en ny epc-router første gang, som ikke er af udskiftning af en tidligere, så gælder dette:

Netværksnavn (SSID) vil altid være som beskrevet her nedenfor.

Du får udleveret blanketten (eller får den på mail), hvorpå er trykt det aktuelle modem MAC-adresse og serienummer, og det deraf dannede trådløse netværksnavn (SSID) og sikkerhedsnøgle lig dens serienummer. På samme blanket er tillige trykt dit login og kodeord til selvbetjeningen, så du hvis du vil, selv kan gå ind der og ændre dit SSID og sikkerhedskode til dit trådløse net til noget helt tredje.

Du kan her se et eksempel på etiketten på bunden af din router eller på kassen:

Det her viste er blot et eksempel, du må selv aflæse CM MAC-adresse og serienummer på etiketten på undersiden af din egen Residential Gateway. Eller se på den udleverede blanket (hvis udleveret efter 19. dec. 2016). 

På EPC3940-routere ser etiketten normalt således ud (vi har tilføjet de kulørte pile her):

09 epc3940 etiket3 tegnet2


I dette eksempel vil de to trådløse netværksnavne være: TKN-52864b (sidste 6 tegn af CM MAC med `TKN–´ sat foran) for såvel 2,4 som 5 GHz.
Sikkerhedsnøgle vil i dette eksempel være: 272255084 (som stadig er lig serienummeret) for begge.

Men du kan altså godt selv vælge en anden SSID og sikkerhedsnøgle via selvbetjeningen mit.tunenet.dk Gå til menupunktet Internet og tryk på Skift indstilling. Her kan du også vælge trådløs kanal og anden sikkerhedsmetode (WPA eller WPA+WPA2).

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet