Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Grund- Mellem eller Fuldpakke. Eller Kun Internet

Lidt om kanaler og pakker til TV, samt priserne på disse.

Af kanalpakker kan man vælge mellem grund- mellem- eller fuldpakke.

Desuden kan man tilvælge individuelle kanaler og temapakker. Det forudsætter grundpkken hvis man vil gøre dette.

Man kan streame alle sine kanaler via web-tv. Så er man også lidt uafhængig af tid og sted.

Eller man kan nøjes aftage Internet.

Og: Desuden kan man altså tilvælge sig mange tv-kanaler enkeltvis eller i særlige temapakker. For at se priserne for disse tilvalgskanaler / ekstra kanaler, TRYK HER.

 pakker 2020

Opkrævning første halvår

Der opkræves normalt 2 årlige rater, eller man kan være månedsopkrævet. Rater i første halvår er à conto. Der efterreguleres så ved opkrævningen, der forfalder 1. juli. 
Vi tilstræber at ramme så rigtigt som muligt med à conto opkrævningen. Derfor kan der forekomme prisstigning pr 1. januar, hvis vi allerede kan se, at de bliver stigninger i programpriser eller Copydan-afgift.

Prismodel 2024:

Alle pakker — også grundpakke — opkræves direkte af Tune Kabelnet.
Dog opkræves det tekniske grundkontingentet, fortsat som en del af huslejen hvis du er lejer i Greve Boligselskab.

  Årsrelateret 1. halvår 2024 Månedsrelateret  
Pakke Pris
helårligt
2023
efter
takstbladet
opkrævet
à conto
første
halvår
2024
Afrundet pris/måned 1)
som 1/6 af
halvårsprisen 2024
med samlerabat på TV,
hvis man aftager både
TV og Internet fra TKN
Kontingent 420 420* 35 35
Kun Internet 1.620 810 135 135
GRUND 900 528 88 78
MELLEM 4.680 2.308 385 375
FULD 7.440 3.680 613 603
  ovenstående
er årspriser
ovenstående
er halvårspriser
Pris pr måned

* Kontingentet er helårskontingent og opkræves med januar-opkrævningen. Hvis man flytter, skal man selv udligne over refusionsopgørelsen

Opkrævning for Internet og ekstra TV-tilvalgskanaler udsendes sammen med TV-opkrævningerne.

Enhver med Internet via Tune Kabelnet kan få fastnettelefoni via sin Internetrouter. Telefoni-aftalen indgås direkte med firmaet Evercall.

Ethvert medlem af Tune Kabelnet kan få web-TV, der omfatter at gense dagens og foregående 2-7* dages programmer fra sin flow-tv pakke inklusive individuelt tilkøbte kanaler, til kig på pc, Mac, tablet eller smartphone eller via casting til tv, for indtil 4 enheder pr medlem. Der gælder dog begrænsninger for TV2: TV2 tillader kun web-tv på 2 samtidige enheder. Kanalerne fra Uptown er ikke med på Web-tv.

* Visse kanaler er begrænset til 2 dage bagud.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet