Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Coax-kabel frem til dit modem

En skitse af den typiske husinstallation med kabel tv og internet, og mulige fejlkilder.

Alle nyinstallationer for nytilkomne abonnenter på Tune Kabelnet skal udføres så tilslutning til Tune Kabelnets Internetservice kan ske uden yderligere ombygning..

Tune Kabelnet har siden 2000 benyttet grænsen 65 MHz til øvre grænse for returvejstrafik. Dette ændres primo 2022 til 204 MHz. Så for fremtiden skal der sidde en 204 MHz såkaldt højpasfilter (”HP”) mellem stikledning og tv og radioer, der tilsluttes til forbindelsen. Dette klares typisk med en DVU204 afgrener. Se mere her

 

Inde i huset afsluttes stikledningen i et kabelafleveringspunkt, KAP. Dette kan være udformet på flere måder:

  1. Der kan afsluttes i en internetafgrener, som efterfølgende tilsluttes TV på den ene gren, og data (kabelmodem) på den anden gren. Denne afgrener har ligeledes indbygget 204 MHz filter på TV-grenen. TV-grenen kan på sin side igen tilsluttes en separat forstærker (ofte på loft) med efterfølgende mangeleddet afgrener til mange TV-dåser rundt i huset. Læs mere her
    DVU1 4 204 gi LTE

  2. Hvis der blot skal være én antennedåse i huset, opsættes typisk én enkelt antennedåse. I dag er dette altid en såkaldt multimediadåse, som har tilslutning for TV samt kabelmodem via en særlig dataudgang. Denne dåse har indbygget 204 MHz filter (se link ovenfor).
    DVU1 4 Gi 65

  3. Der har ofte været afsluttet i en kombineret multimediadåse og lokalforstærker. Sådanne er stort set alle med 65 MHz returvej. De skal skiftes hvis man vil udnytte den langt højere returvejshastighed vi får nu, med 204 MHz returvej.
     Wisi vx2015 204 Læs mere her

Én Internetafgrener (1) eller en multimediadåse (2) er inkluderet i prisen for Tune Kabelnets standard internetinstallation. Vælges forstærker (3), og der skal køres Internet gennem denne, så skal installationen udføres af TKNs servicepartner, og der må kun benyttes forstærkere af den kvalitet, der er vist i eksemplet her. Ved valg af, om det er behov for forstærker, er kriteriet, at der skal være minimum 60 dBuV og maksimum 77 dBuV ind i et hvilket som helst TV-apparat, der opstilles.

Der må ikke udtages TV signal fra internetafgrenerens eller multimediedåsens dataudgang. Bagudgående signaler fra TV’ets antenneindgang ødelægger returvejen.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet