Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Sådan søger du kanaler

Her finder du information omkring hvordan du indstiller dit TV.

Klik her for skema til at printe ud.

Husk: Startfrekvens er 450 MHz = 450.000 kHz

Skal du lave digital kanalsøgning, så husk:

 • Digital og analog ELLER Digital: Vælg Digital

 • "Kabel-TV" - ikke "Egen antenne" - ikke "luft"

 • Søgetilstand: Hurtig 
  Hurtig søgning betyder samtidig, at kanalerne nummereres sådan fra Tune Kabelnet, at DR1 får plads nr 1, osv., som det fremgår af vor kanalplan.

 • På nogle tv kan man vælge automatisk søgning, på andre skal man vælge manuel søgning. prøv først med Automatisk. Men ofte går det ikke.

 • På nogle tv får du først mulighed for at vælge de øvrige parametre efter at have valgt automatisk

 • På nogle tv skal du vælge "Avanceret" for at få lov til at vælge visse af parametrene her.

 • Frekvens: 450 MHz = 450.000 kHz
  Dette er det samme som startfrekvens. Nogle ældre bokse tillader ikke denne frekvens. Du kan så i stedet angive 474 MHz eller 474000 kHz. Eller prøv med en anden nordisk landekode (sprog fortsat dansk).
 • Modulation: 256 QAM
  TV'et eller boksen foreslår selv 64 QAM. Step op/ned eller til højre til 256 QAM. Andre tv/bokse finder selv ud af dette.

 • Netværks-ID: 1 (eller 000001 eller 001 – altså med foranstillede nuller).
  Hvis du udelader Netværks-ID, får du forkerte programnumre.
 • Symbolrate: 6875 kSym/sec (kilo symboler pr sekund)

 • Operatør: Anden / Andre
  Hvis du kan vælge operatør, så vælg ikke YouSee, Stofa eller Glenten, men "Anden".

 • Det er somme tider en forudsætning for at kunne angive netværks-ID (som er 1), at man vælger "Netværk" i stedet for "Manuel". Det er i orden at gøre dette, dersom den tilbyder YouSee, Stofa, Glenten, Skagen Antennelaug, Waoo og en del andre, og til sidst "Anden". Da skal du gøre dette, og så steppe hen til Anden. Men – og dette er vigtigt – du skal først vælge hurtig søgning, før du opgiver netværks-ID.

 • Hvis du har en boks af typen Denver, Clint, Bluetinum eller Maximum, så skal den softwareopdateres. Klik her for at se en liste over bokse, og hvor du henter software til disse. Hvis boksen ikke er softwareopdateret, kan du enten ikke angive alle parametre, eller – den finder ikke alle kanaler. I dag i 2021 er der så godt som ingen længere der bruger en forsatsboks.

Men, nu, du har valgt Manuel og Anden, så kan du angive alle parametre, som er:

 • Hvis dit TV spørger om både start- og slutfrekvens: Det skal det ikke. Gå tilbage til grundindstilling og start forfra. Måske har du valgt manuel i stedet for automatisk. Prøv at se, om ikke du efter at have valgt automatisk får lov at vælge de øvrige parametre: Startfrekvens 450 MHz, Modulation: QAM256, Symbolrate: 6875 kSym/sec, Netværks-id: 1 (eller 0001)

 • Enkelte TV spørger om LCN: Vælg i så fald Ja (sikrer rigtig kanalnummerering efter Nordig Unified). Måske kan man kun vælge dette ved førstegangsinstallationen.

  Eksempelvis Sharp TV, her skulle man aktivt tilvælge LCN, da man foretog førstegangsinstallation. Ellers kommer kanalerne i forkert orden. Gå til førstegangsinstallation på Sharp ved på fjernbetjeningen at at vælge Menu efter fulgt af 8-8-8-8.


Herefter kan du foretage søgningen.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet