Næste bestyrelsesmøde

14. februar 2023

Næste medlemsmøde:

28. februar 2023

Generalforsamling:

25. april 2023

Tweets fra @tunekabelnet

Afgrener til router og antenneforstærker i 2022

Vi gennemgår de Internetafgrenere, derskal bruges til DOCSIS 3.1, med fremvej op til 1218 MHz og returvej op til 204 MHz. Vi viser de gamle afgrenere der skal skiftes, og endelig 2 brugbare lokalforstærkere til 1218 MHz

Remote Phy løser mange behov

RPHY løser mange behov. Det muliggør intensivt samarbejde på tværs mellem antenneforeninger, der kan dele de kostbare ressourcer. Denne teknik har på få år fuldstændigt vendt op og ned på kabel-tv verdenen. 
Det er gennemført i Tune i 2021-2022.

Internet via antennekablet

Artiklen beskriver hvordan kabelmodem med router indpasses i antennekabel systemet og nogle typiske begåede fejl

Teknik

eller: sådan trækker du dit antennekabel i huset

Her fortæller vi lidt om, hvordan du kan indrette dit antenneanlæg på din egen side af standeren i vejen,

Stikledningsforskrift

Almindelige antenneforhold

Regulativet er gældende for medlemmer tilsluttet Tune Kabelnet.

Supplerende til stikledningsforskriften

Gravning

Det er op til den enkelte abonnent selv at nedgrave stikledningen.

Installationen inde i huset

Artiklen beskriver hvordan man selv kan tage fat på sin husinstallation

Løse antennestik
loese stik televes 4132

Tune Kabelnet anbefaler som løse antennestik de HF-tætte helmetal antennestik

Renovering af kabelnettet i Tune

Hele Tune Kabelnet er nu renoveret.

Anlægget er i oktober 2017-maj 2020 totalrenoveret og klar til 10 Gigabit på alle øer.

Lokalforstærker i huset

En lokalforstærker kan være nyttig, men skal vælges med omhu, og skal den være holdbar, koster den i dag mellem 950 og 1800 kr.

Jording af nettet i huset og galvanisk adskillelse

Det kan være en stor fordel dels at have jordet sin pc, dels at have et galvanisk skillefilter . . .

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet