Tweets fra @tunekabelnet

Bestyrelsen

Bestyrelsen, som konstitueret ved bestyrelsesmøde lige efter forrige generalforsamling i 2019. Valgt på ordinære generalforsamlinger 27. april 2017 og 24. april 2018.

Pga. Corona-krisen er der ikke afholdt generalforsamling i 2020, og bestyrelsen er fortsat uændret. Næste generalforsamling forventes afholdt i september 2021.

Sekretær Knud Reinhardt, der har været medlem af bestyrelsen siden 1972, gik bort i november 2020. 1. suppleant Kenneth Runge Rossen er derfor indtrådt som fuldt medlem af bestyrelsen.


Bernt FreibergFormand: Bernt Freiberg

 • Medlem af bestyrelsen siden 1996.
 • Formand siden 1997.
 • Med i installationsgruppen
 • Deltager i forhandlingsudvalg for antenneforeningerne tilknyttet sammenslutningen A2012 overfor programudbyderne, og formand for A2012.
 • Genvalgt 2019. Genvalgt til formand af generalforsamling 2019. Der er formandsvalg på ordinær generalforsamling hvert år.
 • På valg 2020.

Flemming Grønager

Næstformand: Flemming Grønager

 • Valgt ind som suppleant på generalforsamling marts 2004.
 • Med i installationsgruppen fra starten i 2000
 • Valgt til bestyrelsen 2006, genvalgt 2018.
 • På valg 2020.

 

Peter Thornemann

Kasserer: Peter Thornemann

 • Medlem af bestyrelsen siden 2002, siden marts 2003 som kasserer.
 • Med i installationsgruppen siden 2002.
 • Arbejdede i en lang årrække med IT hardware herunder også IT-inventaret i vores hovedstation, og arbejder i det daglige med Kabel TV anlæg.
 • Genvalgt 2019.
 • På valg 2021.

Hvis du skal tale med kassereren, så indtal besked besked på telefonsvareren 4613 6343 med anmodning om at blive ringet op af kassereren.
Eller send en e-mail os, at du ønsker opringning.

Tage Lauritsen

Sekretær: Tage Lauritsen

 • Medlem af bestyrelsen siden marts 1998.
 • Næstformand 2002-05
 • Tilsynsførende, leder af installationsgruppen siden 2000.
 • Netværks- og Web-administrator. Arkitekt for netstrukturen og ø-opdelingen og dokumentationen af denne og analytiker for udvikling, overvågning og fejl i nettet. Står for at finde og afprøve nye routere i nært samarbejde med leverandører og andre foreninger. Formand for teknisk udvalg i Antenne-sammenslutningen A2012 for de brugerejede antenneforeninger og repræsenterer A2012 i de faglige brancheudvalg. Arbejder til dagligt som projektleder og systemarkitekt hos Panther Applications, og yder derfra rådgivning overfor mange brugerejede antenneforeninger.
 • Genvalgt 2018.
 • På valg 2020.

Kenneth R. RossenSekretær: Kenneth R. Rossen

 • Første gang indvalgt som 2. suppleant 27. februar 1997.
 • Med i installationsgruppen. 
 • Kenneth er uddannet radiomekaniker og er i dag kendt og anerkendt i hele branchen som en af landets dygtigste teknikere i kabel-tv spørgsmål.
  Arbejder i det daglige for TDC Operations.
 • Genvalgt som suppleant i en årrække, senest som 1. suppleant i 2019.
 • På valg 2020.
 • Indtrådt som fuldt medlem i bestyrelsen ved Knud Reinhardts bortgang i november 2020.

 

Mark2Suppleant: Mark Andersen

 • Nyvalgt ved ordinær generalforsamling 30. april 2015.
 • Mark har allerede nu i et par år støttet bestyrelsen praktisk med sikring af IT-strukturen i hovedstationen; med database sikring; med at integrere vort afstemningssystem med administrationssystemet, med medlemsundersøgelsen o.m.a. Mark har arbejdet for danske Internet service providere i 10 år. Han arbejder i dag for Skat. Mark er tillige medlem af lokalafdelingsbestyrelsen i Greve Boligselskabs afdeling Byagerlunden.
 • Genvalgt som suppleant i 2019.
 • På valg 2020.

 

Intern Revisor 1: Inger Jensen

Genvalgt ved ordinær generalforsamling 2019.

Intern Revisor suppleant: Jakob Borup Jakobsen

Valgt ved ordinær generalforsamling 2019.

 

 

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet