Næste bestyrelsesmøde

14. februar 2023

Næste medlemsmøde:

28. februar 2023

Generalforsamling:

25. april 2023

Tweets fra @tunekabelnet

Bestyrelsen

Bestyrelsen, som konstitueret ved bestyrelsesmøde lige efter forrige generalforsamling i 2019. Valgt på ordinære generalforsamlinger 24. april 2018, 30. april 2019 og 14. oktober 2021

Pga. Corona-krisen er der ikke afholdt generalforsamling i 2020. Seneste generalforsamling afholdtes 14. oktober 2021.

Bestyrelsesmedlemmer sidder for 2 år ad gangen, forskudt. Pga. Corona har der ikke været valgt i 2020. Vedtægternes §12 bestemmer, at formanden som bestyrelsesmedlem er på valg i lige årstal, og at kassereren er på valg i ulige årstal. Der skal vælges 2 i ulige årstal og 3 i lige årstal. Så der var 2 på valg i 2021; foruden kassereren: Bestyrelsesmedlem Kenneth Runge Rossen, der indtrådte i bestyrelsen i november 2020 efter at have været suppleant, og var valgt som suppleant, var derfor på valg i 2021 som den anden af bestyrelsen, der skal på valg i 2021. De øvrige 3 vil være på valg til ordinær GF i april 2022. Suppleanter vælges hvert år.


Bernt FreibergFormand: Bernt Freiberg

 • Medlem af bestyrelsen siden 1996.
 • Formand siden 1997.
 • Med i installationsgruppen
 • Deltager i forhandlingsudvalg for antenneforeningerne tilknyttet sammenslutningen A2012 overfor programudbyderne, og formand for A2012.
 • Genvalgt 2019. Genvalgt til formand af generalforsamling 2021. Der er formandsvalg på ordinær generalforsamling hvert år.
 • På valg 2022, jf. vedtægt §12.

Flemming Grønager

Næstformand: Flemming Grønager

 • Valgt ind som suppleant på generalforsamling marts 2004.
 • Med i installationsgruppen fra starten i 2000
 • Valgt til bestyrelsen 2006, genvalgt 2018.
 • På valg 2020. (pga. Corona ikke muligt) - på valg i 2022.

 

Peter Thornemann

Kasserer: Peter Thornemann

 • Medlem af bestyrelsen siden 2002, siden marts 2003 som kasserer.
 • Med i installationsgruppen siden 2002.
 • Arbejdede i en lang årrække med IT hardware herunder også IT-inventaret i vores hovedstation, og arbejder i det daglige med vedligehold af Kabel TV anlæg for en større dansk operatør.
 • Genvalgt 2021.
 • På valg 2023, jf. vedtægt §12.

Hvis du skal tale med kassereren, så indtal besked besked på telefonsvareren 4613 6343 med anmodning om at blive ringet op af kassereren.
Eller send en e-mail os, at du ønsker opringning.

Tage Lauritsen

Sekretær: Tage Lauritsen

 • Medlem af bestyrelsen siden marts 1998.
 • Næstformand 2002-05
 • Tilsynsførende, leder af installationsgruppen siden 2000.
 • Netværks- og Web-administrator. Arkitekt for netstrukturen og ø-opdelingen og dokumentationen af denne og analytiker for udvikling, overvågning og fejl i nettet. Står for at finde og afprøve nye routere i nært samarbejde med leverandører og andre foreninger. Formand for teknisk udvalg i Antenne-sammenslutningen A2012 for de brugerejede antenneforeninger og repræsenterer A2012 i de faglige brancheudvalg. Arbejdede indtil maj 2021 som projektleder og systemarkitekt hos Panther Applications, og ydede derfra rådgivning overfor mange brugerejede antenneforeninger.
 • Genvalgt 2018.
 • På valg 2020 (pga. Corona ikke muligt) - på valg i 2022.

Kenneth R. RossenSekretær: Kenneth R. Rossen

 • Første gang indvalgt som 2. suppleant 27. februar 1997.
 • Med i installationsgruppen. 
 • Kenneth er uddannet radiomekaniker og er i dag kendt og anerkendt i hele branchen som en af landets dygtigste teknikere i kabel-tv spørgsmål.
  Arbejder i det daglige for TDC Operations.
 • Genvalgt som suppleant i en årrække, senest som 1. suppleant i 2019.
 • Indtrådt som fuldt medlem i bestyrelsen ved Knud Reinhardts bortgang i november 2020.
 • Valgt i 2021 - på valg i 2023.

 

Mark21. Suppleant: Mark Andersen

 • Nyvalgt ved ordinær generalforsamling 30. april 2015.
 • Mark har allerede nu i et par år støttet bestyrelsen praktisk med sikring af IT-strukturen i hovedstationen; med database sikring; med at integrere vort afstemningssystem med administrationssystemet, med medlemsundersøgelsen o.m.a. Mark har arbejdet for danske Internet service providere i 10 år. Han arbejder i dag for Skat. Mark er tillige medlem af lokalafdelingsbestyrelsen i Greve Boligselskabs afdeling Byagerlunden.
 • Genvalgt som suppleant i 2021.

 

2. Suppleant: Peter Krüpl

 • Nyvalgt ved ordinær generalforsamling 14. oktober 2021.
 • Peter har allerede nu i een del år støttet med netværksadministration og opsætning af mange nye komponenter i dette og udviklet et godt virkende drifts-overvågningssystem o.m.a. Peter har arbejdet for danske Internet service providere i 14 år. Han arbejder i dag for et softwarehus i Herlev.
 • Valgt som suppleant i 2021.

 

Intern Revisor 1: Inger Jensen

Genvalgt ved ordinær generalforsamling 2021.

Intern Revisor 2: Jakob Borup Jakobsen

Genvalgt ved ordinær generalforsamling 2021.

 

 

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet