Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Tilslutning af fastnet-telefon

Du tilslutter det lille RJ11 plastic-stik fra telefonen i én af de to porte, som er vist her. Du skal benytte port 1 (øverst), med mindre anden aftale er indgået. Du kan også tilslutte en anden telefon til port 2, og på et andet nummer, hvis der indgås aftale derom med teleoperatøren. Du bør ikke via dette telefonstik koble din router sammen med det eksisterende telefonnet i huset, hvis dette forsat er fysisk forbundet med TDCs telefoncentral gennem kabler ud af huset. Også selv om operatøren lover at det kan man godt. Det kan være, at telefonien så ikke fungerer. Riskikoen er i værste fald kan der komme en elektrisk spændingsspids ind via de gamle telefonkabler som ødelægger din router.

05 telefon epc3940


Opstilling

Residential Gateway'en skal opstilles lodret (på højkant), som vist på billedet. De trådløse antenner er skjult inde i kabinettet. Den kan ligeledes hænges op. Vi anbefaler kraftigt at du hænger den pænt op og fastgør alle kabler, da især antennekabler ikke tåler at blive møvlet rundt med, hver gang der støvsuges, uden at de efterhånden ødelægges. Især er de ømfindtlige ved konnektorerne og hvis de bliver klemt, er de ødelagte og skal skiftes. Og husk: Coax-kabler må ikke bukkes skarpt !!! Ved ophængning skal du sætte afstandsklodser på skruerne, fordi foden er udvidet i bredden.

Den skal opstilles hvor der er fri luft over den og passende ventilation. Den må således ikke opstilles af vejen inde i et skab, eller direkte på et tykt tæppe eller en dyne eller lignende, da den udvikler en del varme og således kan forårsage overophedning eller i værste fald brand, når den ikke kan komme af med varmen.

Opstilling på et loft bør undgås, da temperaturen dér om sommeren bliver for høj og om vinteren for lav. Routeren sender på 4 kanaler og senderen udvikler i sig selv en del varme. Den må ikke arbejde i omgivelses-temperatur under 5 °C eller over 40 °C. Følg i øvrigt forskrifterne i user-guiden. Anbringelse i et skab med varmerør, såsom i teknikskabet i køkkenet i en lejlighed i Elkærparken og lignende frarådes også, da det også kan udvikle for megen varme.

Hvis du vil bore for ophængning, så hold en afstand på 107 mm mellem skruerne (4 tommer), Vælg ikke under 40 mm x 5 mm skruer, og skru dem ikke længere i, end at der er 12,7 mm luft fra væg til skruehovedet.

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet