Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Bagside af EPC3940

Her ser du bagsiden af Cisco EPC3940 residential Gateway

02 epc3940L bagfra

Vigtigt! Lad være at forbinde én og samme PC med både ethernet og USB-port. Dit modem vil ikke virke ordentligt hvis begge tilslutninger anvendes samtidigt på samme pc.

  1. POWER – Her tilsluttes den 12 V strømforsyning, der fulgte med Residential Gateway. Det er den du skal bruge, ingen anden. Hvis du skal genstarte routeren, kan du bare benytte tænd/sluk-knappen vist til højre for 12 V bøsningen: Efter 1 minut og 40 sekunder er Residential Gateway'en on line igen.

    tænd/SLUK - hermed kan du slukke for din Residential Gateway, eller genstarte den uden at skulle tage strømforsyningen af. Sørg for at holde den konstant tændt, da vi overvåger at hele nettet er oppe på denne måde. Strømforbruget er ca 16 W.

  2. TELEPHONE 1 og 2 – To RJ-11 analoge telefon porte, kan forbindes med de analoge telefoner eller fax-maskiner i dit hjem.

  3. USB 2.0 – Med denne kan du forbinde enheder i dit netværk, der tilsluttes med USB via nettet, f.eks. en printer.

  4. ETHERNET - Fire RJ-45 switch 10/100/1000 Mbps Ethernet portene kan forbindes med ethernet porte på pc'er i dit hjemmenetværk, eller til en andet switch eller en netværksprinter via ethernet-kabel (PDS- eller UTP-kabel). De fire nummererede bøsninger korresponderer med de fire lamper nr 5-8 på fronten som er mærket Ethernet og nr 1, 2, 3 og 4.

  5. RESET – Trykker du denne pal ind 1-2 sekunder, så genstarter din Residential Gateway. Trykker du den ind mere end 5 sekunder, så nulstiller du Residential Gateway'ens modem og router og telefonporte, samt trådløse indstillinger til antenneforeningens forhåndsopsatte konfiguration. Kører du sur i det med egenkonfigurering, kan du alt så starte forfra igen på denne måde.

  6. CABLE – F-Connector forbindes med dit antennekabelnet sådan som antenneforeningen har installeret det for dig.

På undersiden: MAC ADRESSE etiket.

For din første router: Det trådløse netværksnavn dannes af tegnene TKN- (husk bindestreg) samt de sidste 6 tegn i Cable Modem MAC-adressen. I dette tilfælde hvor MAC-adressen er 0011E66DFF31 ville det være TKN-6dff31. Se og så etiketten på bunden af Residential Gateway'en. Her finder du og så serienummeret (der kaldes "S/N"), der benyttes som krypteringsnøgle (sikkerhedskode) til trådløs forbindelse.

Hvis du udskifter din router: Det trådløse netværksnavn og krypteringsnøglen overføres fra den gamle til den nye router. Du kan se dette på selvbetjeningen og i øvrigt selv ændre begge dele på selvbetjeningen – gå til undermenuen Internet og tryk på knappen Skift Indstillinger.

Hold din Residential Gateway tændt konstant. Med en kilowatt time pris på 2 kr svarer forbruget på 25 W til 36 kr pr måned. Men tænk lige på, at det sparer os for tusindvis af teknikerkørselstimer hvert år, at routerne afleverer snesevis af telemetriske oplysninger om deres driftstilstand 2 gange i minuttet året rundt. Hertil kommer, at idet den bør være opstillet indendøre af hensyn til optimal trådløs ydelse, så bidrager den til rumopvarmningen i huset, og der spares i den anden ende på udgiften til andre varmekilder. En spare-indstilling er bebudet af Cisco, men endnu ikke implementeret.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet