Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Sådan ser EPC3940 ud forfra:

01 epc3940L forfra

 1. POWER – Lyser fast grønt for at vise, at der er strøm på boksen fra dens 12 V strømforsyning. Den forbruger 16 W, dvs. 0,384 kWh pr døgn.

 2. DS – Downstream: Lyser normalt fast orange eller grønt. Blinker når den søger en downstream-kanal. Blinker ét blink, kortvarigt, hvis den skifter downstreamkanal. Lyser fast, når boksen har fat i en downstream-kanal fra kabelnettet. Orange: Den kører kun DOCSIS 2.0. Grønt: Den kører DOCSIS 3.0. Første gang eller efter en FACTORY RESET (den forsænkede pal bagpå trykkes ind i over 10 sekunder) kan dette tage op til 15 minutter, men normalt ca 30 sekunder. Antenneforeningen kan udføre en FACTORY RESET administrativt udefra, i forbindelse med fejlsøgning eller softwareopdatering (men gør det ikke nødvendigvis).

 3. US – Upstream: Lyser normalt fast grønt. Blinker når den tester en upstreamkanal. Blinker kortvarigt med ét blink, når den skifter kanal. Lyser fast, når den er låst på en upstreamkanal.
  Hvis den lyser orange, så kører du ikke DOCSIS 3.0, og så skal du have rettet fejlen, så du kan få fuldt udbytte af routerens høje båndbredde. Det skyldes som regel en lokal antenne-installationsfejl.
  DS og US blinker i samme takt, når der sker en softwareopdatering af routeren.

 4. ON LINE – Lyser normalt fast grønt når boksen er låst op imod kabelnettet. Dette er den normale driftstilstand.
  Hvis den kun blinker eller er slukket, så kan modemmet ikke få en IP-adresse og starter kort efter forfra. I sådan en situation, så skal du kontakte foreningen eller dens supportfunktion.

 5. ETHERNET 1 - 4 Lyser fast grønt for at vise, at der er et netkort (som er tændt) i den anden ende af den hermed forbundne port. Blinker, når der er datatrafik på porten til pgld. netkort på pc'en eller en hermed forbunden ekstern switch. Orange lys: Der køres maks. 100 Megabit pr sekund (Mbps) på porten. Grønt lys: Der køres op til 1000 Mbps (=1 Gigabit, Gbps). Korresponderer hver især med de fire nummererede gule ethernetbøsninger bag på.

 6. WIRELESS – Tryk på denne knap for at tænde/slukke for det trådløse netværk

 7. 2,4G – Lyser, når det trådløse net på 2,4 GHz er tændt. Blinker, når der er datatrafik. Slukket, når 2,4 GHz nettet er slukket.

 8. 5G – Lyser, når det trådløse net på 5 GHz er tændt. Blinker, når der er datatrafik. Slukket, når 5 GHz nettet er slukket.

 9. WPS – Tryk på denne knap for at aktivere Wireless Protected Setup processen (WPS) for EPC3940. Derved kan man tilføje enheder trådløst uden at kende sikkerhedsnøgle ved at trykke på den tilsvarende knap (WPS) på den tilsluttende enhed. WPS er ikke nødvendigt med antenneforeningens setup.

 10. TLF 1 – Lyser fast grønt, når der kan telefoneres over telefonlinje 1. Blinker under samtale over linje 1.

 11. TLF 2 – Lyser fast grønt, når der kan telefoneres over telefonlinje 2. Blinker under samtale over linje 2.

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet