Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Principskitse for EPC3940-routeren

Bemærk, at MTAen (telefoni-adapter) ikke går gennem routeren, men bridges direkte gennem modemmet til antenneforeningens fælles firewall-inderside. Den kan kun få sin IP-adresse fra antenneforeningens DHCP. Man kan altså ikke selv sætte IP-adressen op for den. X og y i IP-adressen er ikke for de to sidste tal-sæt (oktetter) fra modemmets IP-adresse mage til routerens. Prioritering af voice-trafik til MTA'en fremfor til routeren sker i modemmet. Båndbredderegulering foregår ligeledes i modemmet.

En offentlig IPv4-adresse til routerens yderside (WAN-siden) bridges igennem modemmet til routeren.Så får denne altså ydersideadressen 176.67.x.y – hvor x kan være fra 184-191 og y fra 0-255, dog 10 for den laveste under 184, og 253 for den øverste under 191. Denne adresse er registreret som fast tilknyttet medlemmet. Hvis man får byttet router, flytter adressen således med over, og lovpligtig logning er knyttet til denne.

Hvis modemmet slet ikke er kendt i nettet (fordi det kommer andetsteds fra og ikke er oprettet), så tildeles IP-adresse fra en særlig pulje, og brugertrafik omdirigeres til en side, der opfordrer til registrering.

Hvis dit modem administrativt blokeres, f.eks. pga. gæld til antenneforeningen, så får det en midlertidig IP-adresse, hvor trafik omdirigeres til en hjemmeside, der informerer om gælden og giver anvisning på hvordan man kommer videre, men i øvrigt blokerer for brug.

Men det er også muligt at give beskeder til samtlige brugere, også de der ikke blokeres, ved at dirigere trafikken forbi en hjemmeside med relevant information.

Routerens indersideadresse (LAN-adressen, gateway-adressen, imod brugeren) er 192.168.110.1 – eller 10.100.32.1

EPC3940 indeholder også en USB-port, som dog ikke er beskrevet her. Den kan bruges til netværkstilslutning af f.eks. en USB-harddisk, og du kan på den måde have en netværksserver (NAS).

 

03 EPC princip skitse 3940

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet