Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

14.4.2024

Kendte fejl

Der er konstateret en udvendig kabelskade i sydlige ende af Byagerlunden, som påvirker de tre sidste lejligheder. Den bliver rettet snarest.


Er du ramt af en fejl, der ikke er medtaget her?

— Så kan du melde fejlen ind her

Du kan også hoppe direkte over på vores helpdesk ved at bruge det blå hjælp-ikon her nederst til  højre.

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet