Næste bestyrelsesmøde

11. december 2023

Næste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

3.8.2023

Ombygning i Trækvarteret 3. august

Der er indsat ny fordelingsenhed (RPD) i Trækvarteret (som dækker: Bøgevej, Egevej, Birkevej, Lindevej, Pilevej, Elkærparken 136A-E samt Indutrisvinget).
Til sammen vil dette sikre bedre signalkvalitet og tolerance for hele Trækvarteret. Arbejdet er sket torsdag 3. august kl 04-14.10, hvorfor der har været afbrydelser på både TV og Internet denne dag..

Web TV

Playmaker havde 30.7.2023 kl. 19.20-22.30 fejl. Det skyldtes nogle strømafbrydelser i Albertslund. Det er løst.


Du kan melde fejl ind her

Du kan læse mere om RPD her.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet