Tweets fra @tunekabelnet

Ny frekvensplan og Remote Phy introduceres

I slutningen af 2021 og starten af 2022 introducerer vi  Remote Phy (RPHY)

Tune Kabelnet er moderniseret til Gigabit netværk

Som start på dette introducerede vi 21. sept. 2019 muligheden for 600 /100 Mbit down/up. Prisen blev sat til 189 kr/md. Hastigheden blev 10.4.2021 hævet til 1000 / 100 Mbit down/up, til uændret pris.

Ændring af prismodel for Internet

Fra og med 1. januar 2022 ændrer TKN prismodel for Internet:

Læs mere: Ny prismodel - nye hastigheder

Vi vender tilbage til én enhedspris for alle på internet. Den bliver sat op fra 125 til 135 kr/md. Dette afspejler øgede omkostninger, bl.a. til strømforbrug i anlægget.

Det helt nye er imidlertid, at man får hastighed alt efter den teknologi, ens modem/router kører efter (i downstream):

  • Alle med DOCSIS 3.1 - dvs. Arris modem - får 1000 Mbit. Det bruges i dag af 66% af internetmedlemmerne.
  • Alle med DOCSIS 3.0 - dvs modemmer udleveret som nye i tidsrummet april 2010-august 2019 - de hedder EPC39xx - får 300 Mbit. Disse bruges af 33% af internetmedlemmerne.
  • Alle med DOCSIS 2.0 - dvs. modemmer ældre end april 2010, - det er EPC2434, som der kun er 9 tilbage af - de får fortsat 25 Mbit.

Alle betaler det samme, 135 kr/md, og et løft i downstream-hastighed er derfor alene betinget af den éngangsudgift det er, at skifte til et modem med nyere teknologi, hvis man kører DOCSIS 2.0 eller 3.0. Prisen på 189 kr/md. for 1000 Mbit afskaffes altså. Derefter er det 135 kr/md.

Øgning af upstream-hastigheden bliver muligt i løbet af første halvår 2022, idet vi planlægger 500 Mbit i upstream. Da dette sidste forudsætter lidt ombygninger i nettet og en ændring af brugers lokale Internettilslutning, forventes det først klar i løbet af første halvdel af 2022.

Medlemsmøde og generalforsamling 2020 og 2021

Medlemsmødet var i 2020 torsdag 27. februar. Generalforsamling 2020 blev pga. Corona udskudt og til sidst holdt samlet med generalforsamling for 2021 d. 14. oktober 2021. Der var derfor ikke det sædvanlige medlemsmøde i februar 2021. Læs mere

Remote Phy og Internet-udstyret

Det bliver at udskifte de gamle analoge fibernoder i anlægget til nyeste digitale Remote Phy noder.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet