Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Tv-kanaler og pakker

Pakker og Pakkepriser, ajourført 2.3.2024 med à conto priser for første halvår 2024.
Pakkeskift er her


Pakkepriser 2024:

Alle pakker - også grundpakke - opkræves direkte af Tune Kabelnet. Dog opkræves det tekniske grundkontingentet, fortsat som en del af huslejen hvis du er lejer i Greve Boligselskab.

Pakke pr år pr md * med
rabat
Kontingent   420   35   35
Kun Internet 1620 135 135
GRUND   1056   88   78
MELLEM 4616 385 375
FULD 7360 613 603


* Prisen pr måned er 1/6 af à conto prisen for første halvår 2024. Den fastlægges endeligt ved generalforsamlingen ultimo april 2024, der fastsætter takstbladet. Der efterreguleres derpå ved opkrævningen 1. juli.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet