Næste bestyrelsesmøde

4. marts 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Seneste medlemsmøde: tirsdag 27. februar 2024

Som fastlagt i vedtægterne §15

Regnskab for 2023, Budget og forventede priser 2024. Nyheder og nye tiltag. Spørgsmål og svar.

Vi gennemgik:

 • Resultat af 2023, budget og priser i 2024

  Vi gennemgik resultatet af 2023. Dernæst forslag til budget for 2024, herunder forslag til priser for 2024, som er hvad vi kalder takstbladet. Takstbladet vedtages af generalforsamlingen, og det kommer til at gælde hele 2024. Derfor bruger vi det som en slags provisorisk takstblad allerede nu, idet der opkræves à conto efter dette. Alle de priser, der vises på hjemmesiden nu, er derfor indrettet efter dette. Hvis det vedtages uændret til generalforsamlingen, bliver efterreguleringen altså lig nul, når der skal opkræves 1. juli.

  medlemsmode 20240227 1

 • Nye tiltag

  Disse er egentlig få: Det handler om at sikre stabilitet og høj båndbredde. Vi vil ø-opdele de største øer, og tager allerede om kort tid skridt til dette på den største, der ligger lige midt i Tune. Der er ikke planer om at komme med drastiske udvidelser af hastighederne, som er 1350 / 500 Mbits/sek down / up, men vi arbdejder på at få lavere latency, da dette er muligt med den nuværende teknologi.

  Vi kommer til at styrke servicen overfor medlemmerne i endnu højere grad, og vi har brug for flere, der vil indgå i dette frivillige arbejde. Vi har nogle rigtigt gode værktøjer til dette og alle der vil tage del, får uddannelse i at bruge dem.

 • Spørgsmål og forslag

  Disse gik på muligheden af, om vi kan tilbyde pakker, som vi kender det, på ren streaming basis. Sådan som det blev fremvist for netop ét år siden, i 2023. Svaret er, at den pgl. leverandør af forskellige grunde endnu ikke har frigivet dette.

  Der var et spørgsmål om spam: Et medlem fortalte, at han får rigtig meget spam, hver eneste dag. Og det var ikke fra afsendere, som han havde giveet lov at sende til sig, såsom nyhedsmails.

  Så svaret er, at han skal gå ind på sin webmail-konto og undersøge, om ikke han har rigtigt mange "Afsender der er tillid til" - idet disse går uden om spamtjek. Et andet medlem kunne så fortælle, at han efter råd om dette netop havde fundet 1331 afsendere med tillid til. De 1100 af disse kendte han intet til, og han ryddede så op i denne liste med hård hånd. Herefter får han stort set ikke mere spam.

  Der henvistes også til vejledningen i spam-håndtering på hjemmesiden, og hvordan man skal videresende en indkommen spammail som "vedlagt".

 • Mød bestyrelsen og supporterne

 • Kom med i arbejdet

  Der er 1 ledig plads i bestyrelsen, idet en suppleant er fraflyttet Tune 31.12.2023. Men foruden dette er der mulighed for at tage del i supportarbejdet, hvor vi har rigtigt gode værktøjer til dette. Både analyseværktøjer og helpdesk system og ekspertsystemer. Vi er så små ved at tage fat på AI-værktøjer.

Medlemsmødet er af orienterende / drøftende art; der skal ikke vedtages noget; endelige beslutninger sker på generalforsamlingen, som i 2024 er tirsdag den 30. april kl. 19 i Menighedscentret.

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet