Næste bestyrelsesmøde

12. september 2023

Seneste/næste medlemsmøde:

28. februar 2023

Seneste
Generalforsamling
:

6. juni 2023

Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 44.192.115.114. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

E-mail opsætning

Sådan indstiller du din e-mail for din mail adresse, der ender på @tunenet.dk

Opsætning af mail i Windows 10 / 11's indbyggede mailprogram

Billedserie, der viser et forløb af opsætning, med det indbyggede program, mail.

Er din e-mail adresse/password blevet kompromitteret?

Det er alt for mange — dit eget ansvar

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet