Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Supplerende til stikledningsforskriften

Gravning

Det er op til den enkelte abonnent selv at nedgrave stikledningen.

Tune Kabelnet (inkl. vor serviceinstallatør) påtager sig ikke at udføre gravning. Imidlertid vil el-installatørfirmaet CR Electric i Havdrup, der har løst en del opgaver i Tune, gerne udføre denne opgave. Indgåelse af aftale herom er Tune Kabelnet uvedkommende. Tune Kabelnet indestår ikke for aftaler indgået med Tune Kloakservice.

Konnektor på kabel og tilslutning i skab

Påsætning af godkendt konnektor på kabel og tilslutning i stander skal udføres af Tune Kabelnets installatør. Det typegodkendte stikledningskabel kan udleveres af Tune Kabelnet.

Typegodkendt stikledning

Disse kabeltyper er specielt egnet til direkte nedlægning i jord, med en kraftig plastkappe. Samtidigt er det velegnet til udendørs montage, idet det ikke mørnes ved længere tids udsættelse for UV-stråler fra sollys. Dette fritager dog ikke for kravet om beskyttelse imod mekanisk overlast, hvor det føres op ad mur, helt op til 190 cm, jf. tegning.

Konkret benytter vi for længder op til 30 m fabrikatet Cavel, type 11/50FC eller 11/48. For længder over 30 meter benytter vi samme fabrikat type 17/73FC eller det endnu tykkere type 22/99FC – alt efter længden. Kabeltypen 22/99 har det halve tab pr. m som standardtypen 11/48 har. Standardkablet er et 75 ohm koaksialkabel. Det har 1,13 mm kobberinderleder, der er omsluttet af gas-opkveldet skumplast af en art teflon. Uden på dette er lagt en massiv kobberfolie, og uden på denne igen yderligere en afskærmning af kobbertråde, der er spundet omkring folien. Kabeldiameter målt uden på denne kobberfolie er 5,1 mm. Alleryderst er lagt en kraftig sort plastkappe af en tykkelse på ca 1,5 mm. Kablet er under kappen på kabeltypen, der indeholder "FC" i typenavnet, forsynet med en art vaseline, der gør det vandafvisende, hvis der imod alle hensigter skulle trænge fugt ind i kablet som følge af skader (hul på kappen) eller utæt udført konnektering.

Selv om kappen er tyk og svær, er det af yderste vigtighed at behandle kablet skånsomt, hvor der er behov for at bøje dette. Minimums bukningsradius for stikledningskabel 11/48 er 50 mm – det svarer altså til en cirkel med 10 cm diameter ! Og dét gælder en 90° bøjning. For en 180° bøjning er det 75 mm ! Hvis dette ikke respekteres, vil den gasopkveldede teflon omkring inderlederen blive mast mere eller mindre flad, og kablets elektriske egenskaber ødelægges, især den ensartede frekvensgang. Det vil typiske ytre sig som dårlig Internetforbindelse med stort pakketab, svækkelse af tv-signaler eller på analoge billeder forvrængning af disse med især forvrængede hvide tekster på sort baggrund, på digitale billeder: Mosaik/pixellering/frysning. Og at lodrette linjer i det analoge tv-billede stod og krøllede eller pixellering eller helt manglende signal osv. i de digitale billeder.

Alu-folie i skærmen er forbudt udendørs

Der må ikke forekomme aluminmumsfolie i skærmen på stikledningen. Også af den grund må indendørs kabel ikke bruges som stikledning. Årsagen til dette forbud er, at aluminiumsfolien i kablet jo krimpes direkte sammen med stål i connectoren, der påsættes for enden af kablet. Og i det kolde og fugtige miljø udendørs, hvor der endda også kan forekomme salttåger om vinteren, i og omkring standerskabene ved fortovet, der vil der ske en galvanisk korrosion af alu-folien idet stålet langsomt æder alu-folien op med drastiske skader på det overførte signal til følge. Og da dette tillige virker stærkt forstyrrende på returvejstrafikken for internettrafikken, så er det ikke bare forbudt, vi kan også frakoble sådanne stikledningskabler

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet