Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Løse antennestik
loese stik televes 4132

Tune Kabelnet anbefaler som løse antennestik de HF-tætte helmetal antennestik

fra Comega (dansk efterligning af de kendte stik fra Televés). Se vor egen monteringsvejledning for disse-stik. Vi har forsynet medlemmer, som ønsker det, med sådanne stik (til en god pris: 20 kr/stk), og alle som én melder tilbage, at de har markante forbedringer. Husk, at antennekablet tillige skal være med høj skærmdæmpning (over 85 dB). Og dette gælder både kablet fra vægdåsen til videoen og videre til Tv-apparatet.

 

Altså typisk to kabelstykker og fire stik, samt en vægdåse.

loese stik forbudt plastic stik indstraalingTraditionelle "byggemarkedsantennestik" (dem med plastickappe) er ikke HF-tætte, og det lille stykke, hvor der er utæthed (gennem plastic-kappen) er nok til, at et sådant er værdiløst. Det samme kan siges om de coax-kabel samleled (dem med to plastic-muffer man skubber ind over hinanden), man kan købe sådanne steder: Ud med skidtet ! Støj i TV-billedet stammer oftest herfra.

Et konkret symptom på HF-utæthed i stik har du, hvis du her i Tune ikke kan modtage den digitale version af TV3, TV3+, TV2 Sport, Eurosport m.fl.. Hvis du anvender HF-tæt materiel gennem hele kæden (og du har den fornødne pakke), modtager du disse kanaler, og helt uden fejl.

Desværre sælger "Antennelageret" også disse stik, men det gør dem ikke bedre. Væk med dem.

Hvis du har lavet forgreninger i din antenneinstallation i huset, så du kan tilslutte mere end 2 fjernsyn, skal du også have forstærker på, da det indkommende signal ellers er svækket for meget gennem denne forgrening.

Husk:
Bortset fra slutstikket ved dit TV eller video skal egentlige samlinger af antennekabler, også til forgreninger, udføres med krimpede F-connectors, som her vist:

Samling med F-connector

Crimpede F-connectorer skal bruges

crimpede f conn 1  crimpede f conn 2

Billedet viser indendørs samling af Coax-kabler, som er tilladt ved overgang fra én kabeltype til en anden.

Twist On må ikke anvendes ! ! !

twist on forbudt

Der må ikke anvendes "twist-on" F-connectorer, da de giver usikker forbindelse og ikke HF-tæthed. De kaldes også "skruekonnektorer".

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet