Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

§ 18 Foreningens opløsning

 • Foreningens virksomhed ophører, når dens formål ikke længere kan realiseres eller opløsning vedtages af generalforsamlingen i overensstemmelse med § 5.
 • Således kan generalforsamlingen, hvis den tekniske udvikling gør det etablerede anlæg teknisk eller økonomisk utidssvarende vedtage, at nettet skal nedlægges eller overdrages til anden side, samt at foreningen skal opløses.
 • På generalforsamlingen, hvor endelig ophævelse sker, vælges et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der skal forestå foreningens afvikling. Eventuel formue, efter foreningens forpligtelser er indfriet, kan tilfalde et eller flere velgørende formål i Tune.

Historik:

 • Således vedtaget på stiftende generalforsamling, den 12. oktober 1970
 • Ændret ved generalforsamlingsbeslutning, den 5. marts 1987
 • Ændret ved generalforsamlingsbeslutning, den 27. september 1990
 • Ændret ved generalforsamlingsbeslutning, den 26. marts 1992
 • Ændret ved generalforsamlingsbeslutning, den 15. juni 1995
 • Ændret ved generalforsamlingsbeslutning, den 1. marts 2000.
 • Ændret ved ekstraordinær generalforsamling, den 10. maj 2005
 • Ændret ved ekstraordinær generalforsamling, den 16. maj 2006
 • Ændret ved ekstraordinær generalforsamling, den 2. juli 2008. oplagt på hjemmesiden 23. juli 2008
 • Ændret ved ekstraordinær generalforsamling, den 23. august 2022. oplagt på hjemmesiden 9. februar 2023
 • Ændret ved ekstraordinær generalforsamling, den 6. juni 2023. oplagt på hjemmesiden 19. april 2024

Omlagt til HTML 18. februar 1999.
Sat op med bulletpoints 7. februar 2015 ifm. læsbarheden.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet