Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 44.192.44.30. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Artikelindeks

Selve installationen

Når tilmelding er på plads, så skal installationen udføres.

Installationen er en standardinstallation. Der indsættes en afgrener på dit antennekabel som kommer ind i dit hus, til et Internet-kabelmodem. Denne afgrener skal indsættes før første antennedåse og eventuel lokalforstærker til TV.

Eller (så er det ikke standard): Der opsættes en lokalforstærker og eventuelt ny antennedåse med en særlig bøsning til kabelmodemmet. Det kan du afgøre med installatøren. Så koster det lidt mere, men det giver en helhedsløsning. Der kan ikke leveres Internet med 1350 Mbit / 500 Mbit downstream-/upstream-hastighed, hvis der benyttes lokalforstærker til Internetsignalet foruden tv, med mindre det er en højkvalitets forstærker såsom Wisi VX2015 eller Astro, og indreguleret af Tune Kabelnets tekniker. Dette betaler du selv for.

Hvis du kun har én antennedåse i dit hus, er det meget nemt, for så består det blot i en udskiftning af denne til en type med indbygget afgrener. Fra udgangen af 2021 skifter upstream grænsefrekvens fra 65 til 204 MHz og en sådan bør skiftes korresponderende.

Dog: Hvis indkommende signalstyrke ved første antennedåse kun lige akkurat er stærk nok til at trække ét tv, så skal der en forstærker på, før vi kan installere Internet. Tune Kabelnets installatør måler dette med professionelt måleudstyr medens du selv ser på og han anviser forstærkertype. Igen: Med Docsis 3.1 skal det i så fald være en højkvalitets forstærker såsom Wisi VX2015 eller Astro. Som regel er det dog nok med den rent passive afgrener.

Antennekablet er et såkaldt coax-kabel, dvs. et kabel med en enkelt stiv inderleder, og med en metallisk skærm uden på dette, og det skal afsluttes i en multimediadåse eller en crimpet F-connector. Der må ikke anvendes de såkaldte "dreje-" eller "twist-on"-connectorer (se illustration nedenfor); der skal anvendes crimpconnector (se illustration nedenfor) eller compressionconnector (ikke afbildet).

Sådanne twist-on connectors må ikke forekomme. De er værdiløse og kan kun frarådes stærkt !

twist on forbudt

Benyt derimod f.eks. sådanne crimpede (de nyinstalleres ikke mere) eller kompressede connectors (den type, der er vist th nedenfor): 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet