Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 3.236.83.154. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Artikelindeks

Kablet skal være :

  • dobbeltafskærmet (mindst ét lag folie foruden tråde i skærm)
  • med en skærmdæmpning på mindst 90 dB, gerne højere
  • uden for stort tab pr meter
  • må ikke have skader i form af "klem" eller skarpe knæk
  • kablet må ikke fremføres i installationskanaler lige op og ned ad 230 volt lysnetkabler.
  • Indendørs skal det være halogenfrit (uden PVC, brandhæmmende).

Det hænder, at et medlem foreslår at anvende eksisterende kabler, han/hun selv har i forvejen. Udfra ovenstående kriterier kasseres disse i 85% af tilfældene. Hvis du allerede har et antennekabel fremført til det rum, hvor routeren skal stå, fordi du bruger dette til et TV i dette rum, så må du se i øjnene, at du skal have et nyt kabel til routeren eller – hvis det er teknisk godt nok – fremover kan anvende dette til routeren. Men så har du jo ikke noget antennekabel til TV i det rum. Hvis du vil se tv via et dedikeret tv-kort i din computer, som kræver egen antennetilslutning, så gælder det, at dette skal behandles som ethvert andet tv-apparat. Altså multimediadåse for at få rådighed over et tv-signal.

Antennekablet er et hvidt, 7,5 mm tykt Coax-kabel, med en mindste bøjningsradius på ca. 10 cm. Bukkes det skarpere, eller klemmes det, så ødelægges det – der kommer en voldsom dæmpning i kablet og så er det good-bye Internet.

Under særlige omstændigheder kan vi anvende et 25% tyndere kabel, men der skal være tungtvejende grunde for at bruge det. En tungtvejende grund kan være, at der er en skjult vægkanal til førstesalen, som det kan fremføres igennem, og hvor der i forvejen ligger et telefonkabel, men under ingen omstændigheder må det fremføres sammen med 230 Volt lysnetkabel i en kanal. Da dette tyndere kabel har mindre gode elektriske lede-egenskaber, undgår vi det så vidt muligt.

Når kablet til routeren så er udlagt, så skal det forsynes med fastkrimpede connectorer med gevind i begge ender. Dén operation udfører installatøren og den er indregnet i installationsprisen. Derfor får mange udleveret de nødvendige meter kabel og sørger så selv for at etablere føringen nogle dage før installatøren kommer og gør installationen endeligt færdig. Vi vil ikke have, at der anvendes twist-on connectors, altså connectors, der vrides på, og vi er helt kategoriske på dét punkt. Se billederne ovenfor.

Hvis du har mere end én pc, så skal der stadig kun installeres én router og dermed kun ét antennekabel frem til denne. Kabel fra routeren videre til pc er en helt anden slags kabel end antennekabel, og dér kan antennekabel ikke benyttes.

Det kan lyde besværligt med denne installation: Men når du først kører med 300 Mbit på Internettet (1000 Mbit med DOCSIS 3.1), så vil du glæde dig over, at du tog dette kortvarige installations-besvær med.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet