Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 3.229.117.191. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Artikelindeks

Dette er de samlede etableringsudgifter for at komme på:

 • Kabelmodem / router 300 kr. Dette beløb dækker kun kabelmodem med indbygget router. Denne har trådløst access-point indbygget.
  Denne pris gælder kun hvis du ikke allerede er tilsluttet vort Internet. Vil du bare opgradere din router, men i øvrigt er tilsluttet, så koster den pt. 1095 kr.

 • Installation koster 750 kr, som afregnes direkte med installationsfirmaet. Hertil kommer pris på eventuelt yderligere stumper, du vælger (eller er nødt til) at få med ved installationen, som du aftaler med installationsfirmaet, samt medgået tid til opsætning af disse.

 • Hvis der allerede er en brugbar Internet-installation, koster en løs router, der kører DOCSIS 3.1 (p.t. AVM 6660, eller Arris (hvis seneste er TG6441)) altså kun 300 kr., konfigureret. Du må for ét Internetkontingent kun have én aktiv router i din husstand ad gangen. Det er Tune Kabelnet, der afgør, om en eksisterende installation er brugbar, en sådan skal udføres af en kabel-tv fagmand og ikke som gør-det-selv. En elektriker er ikke en kabel-TV fagmand.

 • Hvis du flytter indenfor Tune og medbringer en router, er der flyttegebyr på 250 kr, samt evt. gebyr for lukning, hvis køber ikke vil gøre brug af forbindelsen.

 • Kabelmodem skal have indbygget router og skal kunne køre DOCSIS 3.1. Vi forbeholder os derfor at kunne afvise modemmer der medbringes udefra  eller ældre typer fra før august 2019, og der må ikke tilsluttes modemmer ældre end DOCSIS 3.1ved nytilslutning på denne måde. Det skal som minimum være et DOCSIS 3.1 modem OG med indbygget router. Der kræves DOCSIS 3.1 for hastigheder over 300 Mbit, ældre typer opnår betydeligt lavere hastighed og er ofte upålidelige pga. ældning.

 • Evt. netkort til pc skal du selv sørge for: Hvis din pc ikke har netkort er den enten meget gammel og så vil vi ikke rode med den, og du bør opgradere den; eller den er meget speciel, og så vil vi heller ikke røre ved den.

 • Antennekabel fra afgreningspunkt i dit hus frem til kabelmodem / router betales med 10 kr. pr løbende meter. Typisk bruges 10-15 meter. Vi fremfører ikke kablet for dig. Omkostninger til etablering af føringsvej (f.eks. kabelkanaler) for og trækning af dette kabel i dit hus er ikke indregnet i installations- eller meterprisen. Du må ikke afkorte dette kabel selv og du må ikke sætte twist-on connector (skrueconnector) på coaxkablet. Det er ikke gør-det-selv arbejde.

 • Bemærk, at du ikke må fremføre coaxkabel parallelt sammen med og klos op ad lysnetkabler i f.eks. en kabelkanal, da der derved stråler megen støj fra lysnettet over i coax-kablet. Det ødelægger internet- eller TV-signaler i kablet.

 • Eventuelle efterreparationer på bygning og møbler står du også selv for.
  Eventuelle udgifter til reparation/udskiftning af fejlbehæftet stikledning er ligeledes heller ikke indregnet i prisen. Bemærk at stikledningsfejl ofte kan klares via din husforsikring.
  Vor installatør tjekker uden beregning for dig stikledningen. Du må kun bruge Tune Kabelnets installatør til skift af stikledning.

 • Hvis du ikke selv kan trække kabel, må du indgå aftale med installatør, men du må kun benytte dét kabel, vi anviser, ikke noget andet, "der er lige så godt". Til indendørs er det: Ören HQ113Ikke fordi vi vil tjene penge på at levere kabel, men fordi kvaliteten skal være ordentlig. Først for nyligt er der kommet ordentlige kabler i byggemarkeder (hvis du køber dér, så tjek at det er Class A+ af den nævnte type. Kvaliteten skal være Class A, med skærmtæthed for indstråling på mindst 85 dB. Vi anbefaler dog Class A+ med 95 dB skærmtæthed, eller A++ med endnu højere tæthed. Er kvaliteten ikke i orden, ødelægger du også internettet for de andre på nettet, da du i så fald kan indføre støj i returvejen fra din installation. Og der er mange indstrålingskilder, der kan forstyrre både TV og internet. 

 • Har du en router fremstillet efter august 2014 (EPC3928, 3940 eller senere), så indeholder denne en analyzer, så vi fra vor overvågning kan tjekke, om der er indstråling i de højere frekvenser.  Men vi kan ikke se, hvis der sker af indstråling af netstøj via lysnetkabler, der er ført sammen med antennekablet i en kabelkanal, og denne form for indstråling er ekstremt generende. Det gælder også for TV-signaler. Det forekommer dog kun, hvis du fører kablet tæt sammen med lysnetkabel.

 • Erfaringsmæssigt viser der sig fejl på ca. 5% af stikledningerne hos vore medlemmer, som opdages, når der skal etableres Internet. Tune Kabelnets installatør, KK Partner, tlf. 7538 1414, udfører kontrol af stikledningen betalt af Tune Kabelnet. Kun kontrol er betalt, udbedringer skal du selv betale for. Som regel vil en stikledningsforsikring dække en udskiftning. 

 • Herefter er den løbende udgift kun det beløb pr måned, som fremgår af takstbladet.

  Alle disse beløbsangivelser er inklusive moms.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet