Næste bestyrelsesmøde

4. marts 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 44.192.15.251. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Artikelindeks

Inden installation skal du selv sørge for at:

 • Have fundet stedet hvor stikledningen kommer ind i huset og hvor første tilslutningspunkt er.
 • Have frilagt dette sted, så man kan komme til. Det kan være, at der står store møbler foran. De skal i så fald være flyttet, inden vor tekniker kommer.
 • Have besluttet hvor router skal opstilles. Det er gerne i samme lokale som én af pc'erne. Men det kan lige så godt være i nærheden af første antennestikdåse.
 • Have fundet føringsvej for antennekabel fra afgrening frem til router.

Er du selv indstillet på at trække kabler i ejendommen, skal disse være fremført etableret inden installationsmontøren kommer. Det vil sige, at der skal tillige være boret huller for etage- eller væg gennemføringer.

Vi kan rådgive dig om dette og du kan købe kablet af os, 10 kr. pr meter.

 • Da dataforbindelser er meget følsomme for støj udefra, sker din etablering af kabel m.m. på eget ansvar.
 • Der skal være etableret 230V i lokalet hvor routeren skal stå. Routeren bør ikke stå på loft, da dens temperaturspillerum er 5-40 gr celcius
 • Routeren må ikke stå i et lukket skab, hvor der bliver for varmt (over 40 °C).
 • Hvis du skal have antenneforstærker opsat, så husk også strøm til denne. Det er ofte på et loft, at den placeres.

Vi er i stand til at konstatere om forbindelsen virker frem til og med router, uden at tilslutte din pc til nettet. Men ønsker du, at få Pc'en "op og køre på nettet", inden vi går, så skal du sikre, at :

 • Arbejdspladsen omkring din PC skal være frilagt.
 • Din PC skal være opdateret til dagens standard.
 • Din PC skal være installeret med ethernet-netkort.
 • Der er ingen garanti for fejlfri drift trådløst pga. forstyrrelser fra andre trådløse tingester.

Ønsker du, at få etableret ekstra dataforbindelser i huset, skal dette aftales inden husinstallationen påbegyndes.

Nettet kan godt køre på Pc'er, der kører MAC eller Linux, men du skal ikke forvente, at montøren kan yde dig support på disse.

 

Tilmeldingsformular til Tune Kabel-Internet

Tilmeldingsformularen til Tune Kabel-Internet finder du ved at KLIKKE HER.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet