Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Trådløs forbindelse

Se på etiketten på bunden af din router eller på kassen:

Autenciteringsmetode for kryptering vil være WPA-Personal eller WPA2-Personal (det er det samme som "WPA-Personal"), og typen AES (eller TKIP, AES er bedst). Det her viste er blot et eksempel, du må selv aflæse CM MAC-adresse og serienummer på etiketten på undersiden af din egen Home Gateway.

På EPC3925-routere uddelt september 2012 og senere ser etiketten normalt således ud:

10 EPC3925 new label2


I dette eksempel vil trådløst netværksnavn være: TKN–0acd6e (sidste 6 tegn af CM MAC med `TKN–´ sat foran)
Sikkerhedsnøgle vil i dette eksempel være: 248810234 (som stadig er lig serienummeret).

 

Hvis du skulle have en ældre EPC3925, ser etiketten således ud:

11 bundetiketskarp

 

Det trådløse net hedder TKN--xxxxxx, hvor xxxx er de sidste 6 tegn i CM MAC adressen (CM = Cable Modem, pkt A ovenfor.
Krypteringsnøgle (sikkerhedsnøgle) vil være lig serienummeret, pkt B ovenfor.

I eksemplet vil SSID ovenover altså være TKN-35b8e6, og krypteringsnøgle vil være 225406385.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet