Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Ekstra trådløst access point

Hvis du tilslutter et ekstra trådløst accesspoint, skal du gøre det LAN-til-LAN, så du ikke bruger routeren i den ekstra enhed så du stadig kun har én router. Lad WAN-porten stå tom (dén er ofte mærket "Internet").

TV- og Videoudstyr kan forbindes via ethernet med denne home gateway, eventuelt også trådløst. 
Fastnet telefon kan tilsluttes via de på tegningen viste telefonporte, hvis man indgår aftale, se hjemmesidens afsnit om telefoni. Hvis intet andet aftales, skal port 1 (til venstre) bruges.

 

05 tilslutning epc39253

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet