Næste bestyrelsesmøde

4. marts 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Sådan ser Cisco EPC3925 ud:

Forside EPC3925

 

 1. POWER – Lyser fast grønt for at vise, at der er strøm på boksen fra dens 15 V strømforsyning. Den forbruger 16 W, dvs. 0,384 kWh pr døgn.

 2. DS – Downstream: Lyser normalt fast orange eller grønt. Blinker når den søger en downstream-kanal. Blinker ét blink, kortvarigt, hvis den skifter downstreamkanal. Lyser fast, når boksen har fat i en downstream-kanal fra kabelnettet. Orange: Den kører DOCSIS 2.0. Grønt: Den kører DOCSIS 3.0. Første gang eller efter en FACTORY RESET (den forsænkede pal bagpå trykkes ind i over 10 sekunder) kan dette tage op til 15 minutter, men normalt ca 30 sekunder. antenneforeningen kan udføre en FACTORY RESET administrativt udefra, i forbindelse med fejlsøgning eller softwareopdatering (men gør det ikke nødvendigvis).
  Hvis den lyser fast orange i stedet for grønt, så kører du ikke DOCSIS 3, og så skal du have rettet fejlen, så du kan få fuldt udbytte af routerens høje båndbredde. Det skyldes som regel en lokal antenne-installationsfejl.

 3. US – Upstream: Lyser normalt fast grønt. Blinker når den tester en upstreamkanal. Blinker kortvarigt med ét blink, når den skifter kanal. Lyser fast, når den er låst på en upstreamkanal.
  Hvis den lyser orange, så kører du ikke DOCSIS 3, og så skal du have rettet fejlen, så du kan få fuldt udbytte af routerens høje båndbredde. Det skyldes som regel en lokal antenne-installationsfejl.
  DS og US blinker i samme takt, når der sker en softwareopdatering af routeren.

 4. ON LINE – Lyser normalt fast grønt når boksen er låst op imod kabelnettet. Dette er den normale driftstilstand. Hvis den blinker, har boksen tabt forbindelsen og forsøger at genetablere den.

 5. ETHERNET 1 - 4 samt

 6. USB – Lyser fast grønt for at vise, at der er et netkort (som er tændt) i den anden ende af den hermed forbundne port. Blinker, når der er datatrafik på porten til pgld. netkort på pc'en eller en hermed forbunden ekstern switch. Orange lys: Der køres maks. 100 Megabit pr sekund (Mbps) på porten. Grønt lys: Der køres op til 1000 Mbps (=1 Gigabit, Gbps). Korresponderer hver især med de fire nummererede gule ethernetbøsninger bag på.

 7. WIRELESS LINK – Lyser fast grønt for at vise, at man kan køre trådløst fra boksen, og blinker når der er trådløs trafik. Hvis det trådløse accesspoint er slået fra, lyser den ikke.

 8. WIRELESS SETUP - Lyser normalt ikke. Blinker hvis man har trykket på Wireless setup -knappen bagpå for at etablere trådløs forbindelse. Dette er ikke nødvendigt med antenneforeningens setup.

 9. TEL 1 – Lyser fast grønt, når der kan telefoneres over telefonlinje 1. Blinker under samtale over linje 1.

 10. TEL 2 – Lyser fast grønt, når der kan telefoneres over telefonlinje 2. Blinker under samtale over linje 2

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet