Næste bestyrelsesmøde

4. marts 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Bemærk:

Første gang du tilslutter din EPC3925 home gateway, gør der ca 8-25 minutter, indtil du kan bruge den. Den skal nemlig lave en førstegangssøgning efter brugbar datakanal (tager ca. 5 minutter), og dernæst evt. foretage opdatering af software og dernæst genstarte 1-2 gange. Alt dette sker automatisk; du skal bare sørge for, at den er sluttet til, og antenne-kablet er skruet stramt på, og der er strøm på. Sluk ikke for den!

Under softwareopdateringen blinker DS og US samtidigt og i takt. Det er uhyre vigtigt, at kablet er skruet stramt på.

  • Når din home gateway er blevet registreret på netværket og klart til normal drift, lyser POWER (LED 1, strøm), DS (LED 2, downstream), US (LED 3, upstream) og ON LINE (LED 4, KABEL) konstant for at indikere, at den er online og virker. Disse fire skal normalt lyse konstant og grønt
  • Hvis din home gateway lyser fast grønt på samtlige lamper nr 1-11 (nr 5-11 lidt svagere), og nr 12 eller nr 13 (TEL1 og TEL2) blinker hele tiden, så er det fordi, der er indlæst en sådan konfigurationsfil til modemmet, som åbner for telefoni-adapteren i den, men der ikke kan indlæses nogen konfigurationsfil til telefoni-adapteren (MTA'en) i modemmet. Hvis du har bestilt telefoni og Antenneforeningen har klargjort for dette, men telefoni-selskabet (operatøren) endnu ikke åbnet for telefoni til dig, vil man også kunne se denne situation. Dette er en fejltilstand og du skal rette henvendelse til antenneforeningen for at få rettet dette.
  • Hvis du genstarter din home gateway ved at vippe afbryderkontakten bagpå frem og tilbage, så varer det normalt 1 minut og 40 sekunder før den er oppe til normal drift igen. Hvis der gør mere end 3 minutter, så ret henvendelse til antenneforeningen. Den er online, når alle lamperne 1 til 4 lyser konstant og grønt.
  • Hvis DS (2) og US (3) blinker konstant og i samme takt i 2-3 minutter, når din computer er tilsluttet, men det samtidigt opleves, som din Internetforbindelse er meget laaaaangsom, så er det enten fordi der finder en softwareopdatering sted af din home gateway, eller der er en fejltilstand. Hvis dette varer meget længere end 10 minutter, så kontakt antenneforeningen. En softwareopdatering tager som regel 3-5 minutter. Den skal genstartes 2 gange efter en sådan software opdatering. Dette sørger antenneforeningen for.
  • Hvis det sker, lige efter at du har tændt din home gateway, men en PC måske er slukket eller slet ikke er tilsluttet, så er det som regel et tegn på, at der sker en softwareopdatering af home gateway'en.
  • Hvis DS (2) lyser konstant, men orange og ikke grønt, så er årsagen, at den kører DOCSIS 2 og ikke DOCSIS 3, opg så er der begrænset båndbredde til rådighed. Genstart routeren ved at slukke og tænde den og vent 3 minutter. Hvis den fortsat lyser på samme måde, så ret henvendelse til foreningen; der skal så nok en tekniker på, sandsynligvis i din egen installation.
  • Hvis DS (2) lyser konstant, men US (3) blinker. Efter en tid starter den forfra og så blinker DS (2) i nogen tid, afløst af US (3), og sådan kører det bare i ring. Og ONLINE (4) kommer aldrig til at lyse: Så er der ingen returvejsforbindelse til det centrale system fra dit modem. Kontakt antenneforeningen.
  • Hvis DS (2) og US (3) begge lyser konstant, men ONLINE (4) blinker i nogen tid, hvorpå DS begyner at blinke, så lyser fast medens US blinker osv., så er det fordi dit modem ikke er registreret hos antenneforeningen. Kontakt foreningen.
  • Hvis du oplever, at down- eller upload gør i stå og tager uendeligt lang tid, faktisk uanset hvorfra eller hvortil du vil overføre filer, så genstart din pc, og bliver det ved, så ret henvendelse til antenneforeningen. Det være sig opdatering af din antivirus-software, eller streaming af filer fra YouTube.
  • Hvis din EPC3925 i øvrigt ikke vil komme online, så tjek lige dette

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet