Næste bestyrelsesmøde

11. december 2023

Næste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 44.220.249.141. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Artikelindeks

Her er Tune Kabelnet Aftalevilkår for Tune Kabel-INTERNET

Aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til Internettet via Tune Kabelnet. Der henvises til takstbladet for Tune Kabel-INTERNET priser. Der henvises endvidere til tillægsvilkår for kortbetaling.

Vilkår:

Tune Kabelnet * Aftalevilkår for Tune Kabel-Internet abonnement * Privat

1.0. Generelt

 • 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmets tilslutning til Internettet via Tune Kabelnet.
 • 1.2. Tilslutningen er personlig for medlemmet og dettes husstand og kan ikke overdrages eller sælges til tredjemand. Medlemmet må ikke give andre eller sælge adgang til at benytte tilslutningen.

2.0 Tilslutningen

 • 2.1. Tilslutningen etableres via et kabelmodem, som leveres og monteres af Tune Kabelnet eller dennes servicepartner. Det forudsættes, at tilsluttet udstyr er udstyret med kompatibelt netkort, og dette indgår ikke i det tilbudte. Installation aftales og fremgår af tilmeldingsblanketten.
 • 2.2. Medlemmet er ansvarligt for, at udstyr til brug for tilslutningen, bortset fra udstyr leveret af Tune Kabelnet eller dennes servicepartner, er godkendt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, og at det opfylder Tune Kabelnets tekniske specifikationer.
  Tune Kabelnet tildeler IP-adresser til medlemmets kabelmodem og router.
 • 2.3. Medlemmet må ikke foretage indgreb i udstyret, herunder kabelmodemudstyr. Identifikationsmærker må ikke fjernes.
  Det er en betingelse, at medlemmet er tilsluttet Tune Kabelnet og betaler normalt kontingent til Tune Kabelnet.

3.0. Brug af tilslutningen

 • 3.1 Medlemmet hæfter for enhver brug af tilslutningen.
 • 3.2. Tune Kabelnet udøver ingen kontrol med dataindhold, som passerer via nettet og tilslutningen og påtager sig intet ansvar herfor. Medlemmet er ansvarlig for at brugen af tilslutningen samt de data, der overføres via tilslutningen ikke krænker gældende lovgivning. Tune Kabelnet påtager sig intet ansvar for, at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer, forvansker eller ændrer data.
 • 3.3. Medlemmet er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften at nettet, Tune Kabelnet eller tredjepart.
  Medlemmet skal følge Tune Kabelnets anvisninger på installation og brug af tilslutningen. Tilslutningen må kun anvendes til privat brug, medmindre der er tegnet tillægsabonnement til specielt erhvervsformål. Tune Kabelnet har ret til at foretage inspektion at tilslutningen.
 • 3.4. Tune Kabelnet kan ændre prioriteringen af trafikken i nettet således at tung datatrafik ikke generer den normale datatrafik og øvrige brug af nettet. Såfremt et medlem genererer megen tung trafik f.eks. i form store downloads har Tune Kabelnet ret til at administrativt at gribe ind, således at nettet ikke overbelastes.
 • 3.5. Den af Tune Kabelnet evt. tildelte plads til mailbox og hjemmeside må kun anvendes til ikke-kommerciel brug og indholdet må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning. Såfremt evt. mailbox og hjemmeside skal udnyttes kommercielt kan Tune fastsætte gebyrer herfor. Herefter oprettes speciel aftale om kommerciel brug af mailbox og hjemmeside og indholdet af disse må ikke være i strid med gældende dansk og international lovgivning.
  Overholdes dette ikke, har Tune Kabelnet til enhver tid ret til at lukke adgang til mailbox og hjemmeside.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet