Tweets fra @tunekabelnet

Takstblad for Tune Kabelnet – 2020 / 21

Godkendt af generalforsamling 14.10.2021.

Det var oplagt til ordinær generalforsamling 30. april 2020, som imidlertid var udsat pga. Corona-situationen, helt frem til 14.10.2021

  Priser og gebyrer (i kr., inkl. moms)

  2020 og 2021 årspriser

1 Kontingent Fuld pakke 6.200 + 350 (Teknisk kontingent) 6.550
2 Kontingent Mellempakke 3.850 + 350 (Teknisk kontingent) 4.200
3 Kontingent Grundpakke    800 + 350 (Teknisk kontingent) 1.150
4 Teknisk kontingent 350
5
Rykkergebyr (ikke momsbelagt)
100
6
Service-/Adm.-/Ejerskifte-/Internet-/Flytte- eller lukkegebyr (ikke momsbelagt)
250
7
Pakkeskiftgebyr, pr. skift
500
8
Fra-/Tilkobling - DAGSPRIS
650
9
Tilslutningsafgift til Tune Kabelnet (inkl. router) 1)
1.000
10
Etablering af internet på eksisterende TV-tilslutning, ekskl. router - der betales direkte til installatør, KK partner
750
11
Ej tilmeldt Nets (tidligere PBS), opkræves bagud (klik her for Nets-nummer)
25
12 Gebyr for månedsopkrævning, pr måned 8
13
Internetafgift 2) pr. måned / år, fra 1.7.2020. Laveste hastighed: 3)
125 / 1.500
14 Internetafgift 2) pr. måned / år, for hele 2020. Højeste hastighed: 4) 189 / 2.268
15
Tilslutning til internet, inkl. DOCSIS 3.1 router, ekskl. installation 5)
300
16
Router - DAGSPRIS
1095
17
Stikledning fra stander til hus, samt montering af én stikdåse inde i huset, inkl. op til 30 mtr kabel, ekskl. gravearbejde. Pr. 1-4-2020: ca. dagspris
1.695

Se takstblad 2019 her.

note 1) 

Tilslutningsafgift på 1.000 kr dækker i hele Tune Kabelnets område, inklusive de områder, der er indlemmet i 2005 og i 2011. Den er inklusive kabelmodem/router til Internet og tilslutning af denne, eksklusive stikledning.

Herudover skal den enkelte ved nytilslutning betale for stikledning: Denne opgivne pris på stikledningen dækker således udelukkende monteringen af stikledning (tilslutningskabel), samt én stikdåse i huset. For Internet indbefatter det tillige nytilslutning til routeren (skal denne købes løst, altså ved udskifting af en eksisterende, er det til dagspris, se pkt 16). De i pkt. 10 opgivne 750 kr. er etablering af tilslutning til router for eksisterende TV/Radiotilslutninger, og ikke ved nytegnet medlemsskab.

Da Internet stort set altid vælges med ved nytilslutning, så er Internet med router indregnet her, anført i pkt. 9.

Og herudover forestår den enkelte grundejer altså selv gravning og forskriftsmæssig fysisk nedlægning af stikledning
Pris for selve gravningen er altså ikke med i stikledningspris eller tilslutningsafgift. Gravearbejde sørger du enten selv for eller du kan kontakte en entreprenør til at hjælpe dig.
F.eks. CR Electric i Roskilde, der har løst en del opgaver i Tune.

Der tages forbehold for stikledningsprisen i pkt. 17; den her anførte pris er faktisk dagspris baseret på 30 meter, da denne afhænger af dagprisen fra vores leverandør. Og du skal regne med en højere pris ved koteletgrunde og andre steder, hvor længden kan overstige 30 meter, som kræver længere og tykkere kabel, hvorfor prisen kan være højere i så tilfælde.

note 2)

Pakken "Kun Internet": Prisen er lig internetafgiften (pkt 13 eller 14) + teknisk kontingent (pkt 4), dvs. for laveste hastighed: 185 kr/md. i første halvår og 155 kr/md i andet halvår 2020, og for højeste hastighed: 219 kr/md for hele 2020.

note 3)

Hastighed afhænger af modem / routertype:

DOCSIS 2-modem: EPC2434. Hastigheden er 25/12 Mbit/sek down/up.

DOCSIS 3.0-modem: Hvis modem kører med 8 downstream-kanaler (nyudleveret før oktober 2014): Den laveste hastighed er 200/50 Mbits/sek down/up.

Hvis modem kører med 16 eller flere downstreamkanaler (nyudleveret fra oktober 2014 og fremefter): 250/50 Mbit (dvs. EPC3940 og Arris).

Internetafgiften er reguleret ned fra 155 kr/md til 125 kr/md med virkning fra 1.7.2020 for den laveste hastighed. Denne prisjustering skyldes en aftale om en midlertidig hævning af internetprisen på 30 kr for hele den periode, hvor nettet renoveredes. Denne midlertidige stigning begrundet i dækning af omkostninger ifm. renoveringen blev besluttet af ordinær generalforsamling i 2017

note 4)

Den højeste hastighed er p.t 1000/100 Mbits/sek down/up. Denne hastighed forudsætter, at man har en DOCSIS 3.1 duelig router fra Tune Kabelnet. Alle routere udleveret efter august 2019 er DOCSIS 3.1 duelige. Hastigheden downstream er pr 10.4.2021 reguleret op fra 650 til 1.000 Mbit down. Upstream-hastigheden er fortsat 100 Mbit. Bestil den via selvbetjeningen.

Fra udgangen af 2021 ændres hastighedspolitikken derhen, at hastigheden kommer til at følge modemteknologien: DOCSIS 3.0 eller 3.1. Taksten vil blive den samme for alle.

DOCSIS 3.1 modemmer får herefter alle 1000 Mbit downstream, og hvis husinstallation er tilpasset 204 MHz returvej: 500 Mbit upstream, ellers 100 Mbps

Brmærk: 500 Mbps er først til rådighed, når dette er klart centralt fra, forventet i første halvdel af 2022. Hvis du bestiller vor servicepartner, KK partner til at udføre dette i din egen installation, og du i øvrigt har en DOCSIS 3.1-router, så vil det virke, når vi tænder for det, i løbet af første halvdel af 2022. En sådan installation indebærer også, at du ikke får FM-signal med længere.

DOCSIS 3.0 modemmer får 300 / 50 Mbit down- / upstream.

De 10 tilbageværende EPC2434 får fortsat 25 / 12 Mbit down- / upstream.

 

For lejere i Greve Boligselskab (GB) opkræves det tekniske kontingent, der går til at sikre anlægget rent teknisk, fortsat via huslejen i GB.

For alle medlemmer gælder:

Der opkrævedes ved førstkommende opkrævning pr 1. juli 2020 for de ½-årsopkrævede eller pr 1. juni 2020 for de månedsopkrævede efter ovenstående foreløbige takstblad. Hvis den førstkommende generalforsamling vedtager en takst, der er forskellig fra ovenstående, sker der en efterregulering.

note 5) 

Tune Kabelnet udleverer ikke længere routere af typen EPC2434 og anbefaler udskiftning af denne snarest, da den i dag må betegnes som forældet. Især hvis du skal streame tv, anbefales en DOCSIS 3-router. DOCSIS 2-routere kan ikke komme over 25 Mbit; den er mindre robust overfor støj, og specielt trådløst kører den væsentligt langsommere.
Fra sugust 2019 leveres DOCSIS 3.1-routeren Arris TG3442S fra Tune Kabelnet. Før det var det Technicolor EPC3940 - denne har vi fordelt siden september 2014

For at se ældre versioner af takstbladet (tilbage til 2003), så tag et kig i vores ARKIV.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet