Næste bestyrelsesmøde

4. marts 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Vedtægter for Tune Kabelnet af 2. juli 2008


Hent pdf-udgave til udskrift.
Højreklik på linket og vælg "gem destination som" ("save target as").

Se også brancheaftalen: Aftale for fællesantenneområdet af 22. januar 1999, som Tune Kabelnet har tiltrådt, samt diverse vejledninger.

Fællesantenneanlæg er underkastet lovgivning, hvor hovedloven er Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Især kapitel 2 er væsentligt. Dette link sender dig dertil, og det ligger på det officielle web-sted for statens love, Retsinfo. Hvis du åbner linket, så vær opmærksom på, om den er historisk eller gældende, og spring evt. videre derfra til gældende, hvis den er historisk. Must carry bestemmelsen omfatter nu kun Folketingskanalen og kanalen for synstolkede programmer (se § 6 i loven).

Bemærk, at ovenstående link viser hen til lovbekendtgørelsen, hvor loven kan læses som en sammenhængende tekst.

Bemærk, som det står i loven, at kulturministeren kan fastsætte nærmere retningslinjer. Se derfor også på kulturministeriets hjemmeside.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet