Næste bestyrelsesmøde

4. marts 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Alle disse forhold kan kontrolleres med den måler, som teknikeren fra foreningen er udstyret med. Da vi skiftede fra 64QAM til 256QAM modulation hævede vi samtidigt niveauet ud af hovedstationen med 7 dB, således at det er de fornødne 7 dB kraftigere.

At det er ”lovligt” med f.eks. 74 dBμV indgangsniveau ind i et apparat gør imidlertid, at en del tunere slet ikke kan overholde standard, da en del ikke kan holde til mere end 70 dBμV. Der skal derfor af og til sættes dæmpeled på.

Det bemærkes, at signalniveauet for 256QAM må / skal være 7 dB højere end 64QAM, og at det derfor ikke må ligge under 54 dBμV målt på stikket. Her ser vi ved fejl ofte, at det ligger lavere end 54 dBμV.

Når dette tal måles, skal MER-værdien også kontrolleres, og den ligger som regel på > 38 dB, og dersom den skulle ligge nede på 32, så skal der gøres alarm, fordi det jo er et tal der svinger lidt op og ned, og da 32 er en mindsteværdi, så vil der dermed også uvægerligt komme pixelleringer hver gang den daler under 32. En god indikator har vi for den tilsvarende værdi på routeren (kabelmodemmet), hvis medlemmet har internet hos foreningen. Denne kan du selv aflæse ved at gå ind på routerens webside, der er http://192.168.110.1 eller http://10.100.32.1. Gå op lige ovenfor under "lidt teori" og se eksemplet dér.

Og i alle de tilfælde, hvor der har været problemer, har vi indtil nu fundet, at kravene i standarden ikke har været overholdt, oftest endda langtfra.

Et eksempel på hvordan en beregning af en korrekt husinstallation kunne gøres, før vi gik over til DOCSIS 3.1. Her er indsat en forstærker (den hedder DA-4PMR):

Bemærk, at talværdierne for dBμV i denne tegning er det analoge niveau, som ligger 6 dB over de digitale niveauer.

Med ibrugtagning af frekvenser op til 1218 MHz til DOCSIS 3.1-signal, så kan den nævnte lokalforstærker slet ikke bruges. Det anbefales af kade signal til modem / router forbigå hele husinstallationen vha. en afgrener placeret allerforrest.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet