Næste bestyrelsesmøde

4. marts 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Du kan selv udlæse værdierne på din egen router ved at slå op på den med en browser:

dbmv2

Dette ser du, hvis du sidder bag din router, med kabel eller trådløst - det er lige meget - og i en web browser vælger 10.100.32.1 eller 192.168.100.1 (vi benytter de to adresse-rum i Tune, og nogle har den ene, nogle har den anden). Med gult er her i dette eksempel fra en given brugers router markeret tre ting:

  1. Modtageniveau downstream (Power Level). Vi ser, at der står -1.1 dBmV. Altså 1,1 dB under 0 dB-milliVolt - derfor minus foran. Og idet 0dBmV er lig 60 dBμV, så har vi 60 minus 1,1 = 58,9 dBμV.

  2. Signal/støj forhold for modtagelse i downstream. Altså, hvor stor er afstanden mellem nyttesignalet, som var 58,9 dBμV, og støjen. Vi ser, at denne altså ligger 39,1 dB lavere, dvs. støjniveauet er 19,8 dBμV. Signal/støj-forholdet på de 39,1 dB beregnes af routeren, og det er det samme som MER-værdien. Altså nedenfor er angivet, at en MER-værdi for et digitalt tv-billede ikke må komme under 32 dB. Og vi har altså her en god pegepind for hvor vi ligger, når MER værdien er 39,1 dB, Altså 7,1 dB over den kritiske grænse.

  3. Sendeniveau for upstream, altså retursignalet, som din router sender til Internettet med. Vi ser, at det er 43,5 dBmV, altså 43,5 dB over 1 millivolt. Og idet 1 millivolt jo var 60 dB over 1 mikrovolt, så er 43,5 dBmV lig 43,5 + 60 = 103,5 dBμV.

Billedet viser også noget andet: Der er 8 downstreamkanaler i brug. Vi kører altså efter DOCSIS3-standarden, som kan bundte flere down- og upstreamkanaler. Vi ser, at der er 4 og kun fire upstreamkanaler og at de alle er i brug.

DOCSIS-standarden forlanger for DOCSIS 3, at der er minimum 4 bundtede downstream-kanaler. Vi bruger p.t. 8 og 16 og 24. Det svarer til de 8 der er mulige i epc3925, 16 i epc3940 og 24 i endnu nyere modemmer. 

For DOCSIS 3.1 benyttes en helt anden modulationsform, hvor vi ikke benytter den slags downstream-kanaler som er i DOCSIS 3.0 og ældre, men OFDM-kanaler, der kan være vilkårligt brede mellem 24 og 192 MHz. Vi tilstræber til dén ende 2 OFDM-kanaler hver à 192 MHz bredde, hvilket giver en DOCSIS 3.1 kapacitet på ca 4,2 Gbit pr ø.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet