Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Følgende simple regler gælder, også for Tune Kabelnet.

Tallene er altså fra gældende standard for fællesantenneanlæg (ovennævnte bilag 4):

 • Der kan benyttes analog PAL-modulation. Eller der kan benyttes digital modulation. Digitalt TV kører efter DVB-C standarden. Modulationen er da 64-QAM eller 256-QAM. I Tune benyttes kun 256-QAM, der rummer 25% flere bits, eller en digital HDTV station mere.

 • Signalkvaliteten på stikket skal overholde bestemte værdier, som står i ovennævnte bilag 4. Disse er:

  • for selve nyttesignalets styrke, mindste og største værdi:
   • Analogt tv: min: 60 dBμV maks: 77 dBμV
   • DVB-C 64-QAM modulation min: 47 dBμV maks: 67 dBμV
   • DVB-C 256-QAM modulation min: 54 dBμV maks: 74 dBμV
   • OFDM samme som DVB-C QAM 256

  • for afstanden til uønsket støj på stikket, både for analoge og digitale signaler:
   • Analogt TV (Pal system G), 4,75 MHz støjbåndbredde: 44 dB
   • Digital støj måles i MER. MER-værdi (Modulation Error Ratio) skal være mindst:
    • DVB-C 64-QAM, 47-862 MHz 26 dB
    • DVB-C 256-QAM, 47-862 MHz 32 dB
    • OFDM op til 1218 MHz, meget flexibel idet modemmet kan bruge MER-værdi helt ned til ca 20 dB. Typisk 40 dB eller endnu bedre.

  • for forskel mellem to kanaler. Altså fra en kanal til de andre kanaler. Det kaldes linearitet:
   • Analogt TV, i området 47-862 MHz: Forskellen må være maks. 12 dB i hele området.
    • Og Indenfor ethvert 60 MHz område må forskellen være maks. 6 dB
    • Og mellem to nabokanaler må forskellen være maks. 3 dB
     Der må altså maksimalt være 12 dB forskel i niveau fra laveste til højeste analoge kanal i hele området

  • Digitalt: DVB-C 64-QAM, 47-862 MHz, samme som analogt, dvs. maks. 12 dB (OBS! 64-QAM benyttes ikke i Tune).
   • Mellem to digitale nabokanaler maks. 3 dB (samme forskel som mellem to analoge nabokanaler)
   • Forskel mellem digital kanal og analog mabokanal: maks. 10 dB. Det digitale signal må altså højst ligge 10 dB lavere end det analoge signal.

  • Digitalt: DVB-C 256-QAM, 47-862 MHz. Samme som analogt, dvs. maks. 12 dB (i Tune benytter vi nu overalt 256-QAM).
   • Mellem to digitale nabokanaler maks. 3 dB (samme forskel som mellem to analoge nabokanaler)
   • Forskel mellem digital kanal og analog mabokanal: maks. 10 dB. Det digitale signal må altså højst ligge 6 dB lavere end det analoge signal.

  • for linearitet indenfor en digital kanal, en såkaldt QAM-kanal: dvs. det enkelte QAM-signal må ikke have ”skæve skuldre” eller ”danse op og ned” men skal have flad top:
   • AM-TV. I forhold til billedbærebølgen: maks. ± 2 dB. husk på: Digitalt tv, QAM, er også AM (Quadratur Amplitude Modulation).
   • Indenfor et vilkårligt 0,5 MHz område i kanaler: maks. 0,5 dB. Altså inde i den enkelte QAM-kanal.

  • for forstyrrelser fra andre tv i samme installation, tværgående dæmpning ved forgrening:
   • TV/TV, 47-862 MHz: minimum 42 dB. Har du et Prosonic TV, vil det typisk forstyrre andre tv i huset, hvis du ikke har beskyttelse her.
    En simpel splitter, såsom et T-led, har kun 10-12 dB tværgående dæmpning.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet