Tweets fra @tunekabelnet

Generalforsamling 2019

Afholdtes tirsdag 30. april 2019 i Menighedscentret i Tunecentret (Tune Center 17). kl 19.00 - 21.00

Dagsorden iflg. vedtægterne §5

Indtil referat kommer op her, kan det kort meddeles, at

  • Forsamlingen udtalte applaus til bestyrelsens beretning.
  • Regnskab for 2018 blev godkendt, ligeledes
  • Foreslået takstblad for 2019 og
  • Budget for 2019. 
  • De, der var på (gen)valg blev valgt.
  • Forsamlingen genvalgte Bernt Freiberg som formand
  • Som ekstra revisorsuppleant valgtes Jacob Borup Jacobsen (ny).

 

Generalforsamling — afholdtes 14. oktober 2021

tkngf2020 212
Fra GF 2021. Foto: © Tage Lauritsen

Generalforsamling 2021 afholdtes 14. oktober 2021.

Generalforsamlinger - Oversigt

Seneste ordinære generalforsamling var torsdag 14. oktober 2021

Denne var pga. Corona løbende udskudt for endelig at kunne afholdes 14. oktober 2021

Herunder finder du en oversigt over referater fra ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger siden 1995 (ikke udtømmende liste).

Bestillingsformular til DOCSIS 3.1 router hos Tune Kabel-Internet

Undertegnede ønsker at bestille en DOCSIS 3.1 router hos Tune Kabelnet til 1095 kr.

Beløbet opkræves af Tune Kabelnet.

Når du har udfyldt denne blanket (tryk SEND nedenfor), kontakter Tune Kabelnet dig for det nærmere.

Dine data

Felter markeret med *) er obligatoriske og skal udfyldes inden formularen kan blive afsendt.
Navn og adresse skal angive et medlem af Tune Kabelnet. Navnet angiver den, der tegner medlemskabet af Tune Kabelnet og i husstanden er ansvarlig for brugen af forbindelsen.

En DOCSIS 3.1-router er en forudsætning for, at du vil kunne aftage hastigheden 1250 / 100 Mbit down/up.

Fra 1.1.2022 får alle med DOCSIS 3.1 routertype 1250 / 100 Mbit down/up. 

500 Mbit up planlægges men forudsætter en ændring af din lokalinstallation, som vor servicepartner kan udføre: Dét vil så virke, når vi sætter det i gang i løbet af første halvdel af 2022.

Når din egen installation er ændret til 204 MHz, vil FM ikke virke hos dig, da det så filtreres fra.

Faktureringsadresse

Udfyld kun en faktureringsadresse hvis den er forskellig fra  installationsadressen (f.eks. hvis dit firma / din arbejdsgiver betaler).
Uanset, så hæfter du selv i sidste ende for betalingen til Tune Kabelnet, f.eks. hvis firmaet går konkurs eller du ikke arbejder dér mere.

Her kan du skrive ekstra bemærkninger, som sendes sammen med din tilmelding til Tune Kabelnet.
Hvis du vil have ændret din husinstallation til 204 MHz, så kontakt dog selv vor installatør, KK Partner, tlf. 75381414, for at lave aftale om dette. Dette betaler du selv for til KK Partner. Bemærk, at så snart der er ændret til 204 MHz returvej i din installation, mister du FM via kabelnettet, men TKN tænder først for 204 MHz returvej i 2022, men så er du i det mindste klar.

Powered by BreezingForms

Kontaktformular til Tune Kabelnet

[No form id or name provided!]

Tilmeldingsformular til Tune Kabel-Internet

[No form id or name provided!]

Tune Kabelnet 50 år

TKNs historie (1970)

Se Tune Kabelnets hjemmeside fra august 2002 her. Se det første oplæg til Internet fra februar 1999. Vort båndbreddeforbrug er 2000-doblet på 19 år, mens tilslutningsprisen er gået fra 6000 kr til 300 kr for Internet alene.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet