Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Disse veje er dækket pr. 21. maj 2023

Vejnavne
Delvis dækning Ø *
Birkevej   Trækvarteret
Bøgevej   Trækvarteret
Egevej   Trækvarteret
Elkærparken 136A-E   Trækvarteret
Fjællestien   Midt
Industrisvinget 6-8, 9 1 Trækvarteret
Lindevej   Trækvarteret
Pilevej 1 Trækvarteret
Elkærparken   Elkærparken
Industrihegnet 1 Elkærparken
Tune Parkvej 20   Lunden
Byagerlunden   Lunden
Lundegårdshegnet   Lunden
Tinggårdslunden   Lunden
Tinggårdsparken   Lunden
Almuevej 1-23   MIDT
Arnestien 1 MIDT
Bondestien   MIDT
Byagerparken 2-46, 1-83   MIDT
Byagervej 1-27   MIDT
Hyrdestien   MIDT
Lyrestien 1-16, 22, 24
(lige, bageste kotelet)
  MIDT
Plejlstien op til 16   MIDT
Tune Parkvej 5   MIDT
Løvkærparken   NV
Nordgårdsvej   NV
Rendebjergvej 1 Elkærparken
Tunehøj   NV
Villershøjvej 1 NV
Astilbevej  
Begoniavej  
Gardeniavej  
Hvidkløvervej  
Lavendelvej  
Lotusvej  
Lundevej 1 Lunden
Mimosevej  
Orkidevej  
Tune Parkvej 9-43  
Tunegårdsvej  
Åkandevej  
Fenrisvej   SV
Gadevænget   Nørregade
Krogen   SV
Nørregade 1-10, 17   Nørregade
Odinsvej   SV
Roskildevej 1 Nørregade
Runevej   SV
Skolegade   SV
Snoldelevvej 1 SV
Strædet 1 SV
Søndergade   SV
Toften   SV
Tune Bygade 1 SV
Vestergade   SV
Østerbakken   Østerbakken
Østergade 1 SV
Agerstien   Syd
Almuevej 25-63   Syd
Byagerparken 54-88, 101-123   Syd
Byagervej 29-63   Syd
Engstien   Syd
Gærdestien   Syd
Skelstien   Syd
Tinghaven   Syd
Lundegårdshaven  
Lundegårdsparken  
Tinggårdshegnet  
Tinggårdsvænget  
Bryggerstien   Østerbakken
Humlestien   Østerbakken
Kærnestien   Østerbakken
Kærsvinget   Østerbakken
Lyrestien 17-26 minus 22 og 24   Østerbakken
Nørregade 12-opefter minus nr 17   Østerbakken
Plejlstien 17-op   Østerbakken
Rytterstien 1 Østerbakken
Røglestien   Østerbakken
Skæppestien   Østerbakken
Strømsagervej 1 Østerbakken

De 10 øer er: NV, Elkærparken, Skolegade, NØ, SØ, Lunden, Syd, Midt, Trækvarteret, Østerbakken, SV.

Spørg bestyrelsen, hvis du er interesseret, og der er markeret "delvis dækning" for den adresse/vej, du er interesseret i.

Følgende veje er helt uden dækning: Baldersvej, Tjærebyvej, Industrilunden, Lundevej ulige nr.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet