Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

 

  • Den må – lige som alle andre coax-kabler – ikke bukkes skarpt. Mindste bøjningsradius for standard stikledning ca 5 cm. En tykkere stikldning kræver større radius.
  • Det er fornuftigt at lægge en ekstra meters kabel i en sløjfe i jorden uden for huset, til brug for senere reparationer ved eventuelle skader tæt på husets sokkel.

  • Hvor stikledningen føres op ad udvendig mur, skal den beskyttes mod mekanisk overlast, f.eks. af aluminiumsrør, fra 45 cm under færdigt terræn til 190 cm over terræn.

  • Hvis man gennembryder dampspærren i vægge eller lofter, skal man være opmærksom på, at tætheden skal genetableres. Dette gøres ved hjælp af specielle rørmanchetter, som kablerne føres igennem.

  • Det er indenfor samme private beboelseshusstand tilladt at føre signalet videre fra kabelafleveringspunktet til flere modtagere, såfremt signalet er afsluttet i en TV/FM tilslutningsdåse med indbygget 65 MHz højpasfilter (multimediadåse) eller via et fast monteret 65 MHz højpasfilter til én eller flere TV/FM antennedåser. Dette højpasfilter kan være integreret i en dedikeret lokalforstærker eller i et dataafgreningsfilter.

  • Stikledning må kun tilsluttes (connecteres) i begge ender af vores installatør – ikke af dig selv. Du må ikke selv gå i fordelerskabet.

  • Gældende vilkår, forskrifter og anvisninger (som altså ikke står her) skal følges.

 

Tune Kabelnet følger de "Vejledende Tekniske Retningslinier for Fællesantenneanlæg" der oprindeligt er udarbejdet af Telestyrelsen og i dag videreføres, videreudvikles og administreres af branchesamarbejdet "Fagligt Netværk for infrastruktur til bredbånd", som Tune Kabelnet har tilsluttet sig gennem sit medlemskab i A2012. Stikledningsforskrift er vist i afsnit 3.9.3.1 på side 20.

Ifølge denne skal der være en forskrift vedr. selve stikledningen, dvs. stykket fra tilslutningsstanderen i skel ude ved vejen (eller husgavlen i rækkehuse) og ind til "den første dåse" i dit hjem. Det er altså denne forskrift, du læser ovenfor.

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet