Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

Husk med din stikledning:

 • Alt, hvad du laver på din egen parcel, er du selv ansvarlig for. Din undergrund er ikke jomfruelig jord; der er allerede en mængde andre ledninger, telefon, gas, el, vand, kloak osv. Så det er ikke bare lige at gå i gang med drænspaden.

 • Ejeren af en koteletgrund er også ansvarlig for den del af kablet, der løber på koteletbenet, helt hen til Tune Kabelnets standerskab.

 • Stikledningen skal ned og ligge i mindst 45 cm dybde under færdigt terræn, i fint grus uden skarpe sten. Ellers kan du ikke forsikre den.

 • Du skal overholde respektafstand til andre installationer, herunder elektriske ledninger. Og hvis stikledningen nedgraves klos op ad stærkstrøm, kan du for øvrigt godt glemme alt om at få Internet igennem. Så altså: Respektafstand.

 • Det almindelige stikledningskabel må maksimalt have en længde på 30 meter, regnet fra tilslutningspunkt i stander-/fordelerskab til kabelafleveringspunkt hos abonnenten. Det kan sagtens være længere end 30 m, men i så fald skal benyttes kraftigere dimensioneret kabel, f.eks. til en koteletgrund.

 • Det er fornuftigt at trække den i føringsrør eller flexslange, så den senere nemt kan skiftes. Husk træktråd når røret lægges.

 • Der skal lægges et indikationsbånd i et spadestiks dybde - 20 cm lodret ovenover. Altså 25 cm nede. Det er et orange markeringsbånd med påtrykket "GIV AGT! HERUNDER ANTENNEKABEL".

 • Stikledningskabel er specielt solidt kabel, beregnet til formålet. Alm. antennekabel duer slet ikke. Der må ikke bruges coax-kabel med aluminiumsfolie som skærm, da dette ikke er holdbart men korroderer væk ved kontakten med stålet i connectoren for enden af kablet i det udendørs miljø.


  Der findes også kraftigere jordkabel: 1)
  Ören HD163 ("17/73")-kabel og 2) Ören HD223 ("22/99")-kabel - følg vor installatørs anvisning

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet