Tweets fra @tunekabelnet

 

Generalforsamling — afholdtes 14. oktober 2021

tkngf2020 212
Fra GF 2021. Foto: © Tage Lauritsen

Generalforsamling 2021 afholdtes 14. oktober 2021.

Generalforsamlinger - Oversigt

Seneste ordinære generalforsamling var torsdag 14. oktober 2021

Denne var pga. Corona løbende udskudt for endelig at kunne afholdes 14. oktober 2021

Herunder finder du en oversigt over referater fra ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger siden 1995 (ikke udtømmende liste).

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet