Næste bestyrelsesmøde

4. marts 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2023

Afholdtes tirsdag 6. juni 2023 kl. 19.00. Sted: Menighedscentret, Tune Center 17.

20230606 190304 s
Man skulle næsten tro, at det atter var coronatider. Foto: Tage Lauritsen ©2023.

Der var 12 stemmeberettigede medlemmer tilstedeværende. 

Dirigent: Niels Jørgen Jørgensen.

Der behandledes alene følgende forslag til tilføjelse til §4 i vedtægterne til endelig afgørelse, som blev forelagt den ordinære generalforsamling 25.4.2023 og dér foreløbigt vedtaget.

§4 i vedtægterne udbygget med en enkelt sætning i 3. punkt:

”Ved udmeldelse udbetales medlemmets andel af eventuel formue ikke, ligesom indbetalt tilslutningsafgift fortabes. Medlemmets andel af foreningens samlede eventuelle negative egenkapital vil ikke blive opkrævet.” – det her kursiverede tilføjet.

Formanden gennemgik forslaget og beggrunden blev forklaret.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet