Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Ordinær generalforsamling 2023

Afholdtes tirsdag 25. april 2023 i Menighedscentret i Tunecentret (Tune Center 17). kl 19.00 - 21.00

Indkaldelse med bilag og relevante links blev udsendt 14.4.2023 pr. email til samtlige medlemmer via den mailadresse, man har opgivet til Tune Kabelnet.

TKN gf 20190430 2

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Torben Weiss blev foreslået og valgt.
  Der var 44 stemmerettigede til stede.

 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  Den blev aflagt af Bernt Freiberg, og modtaget af forsamlingen med applaus.

  [Læs mere fra beretningen - indsættes her]

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

  Godkendt énstemmigt.

 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

  Forslag om udvidelse af §4 vandt fremme, idet der ikke var et flertal imod. For at vedtages endeligt, kræver det en ekstraordinær generalforsamling. Denne er allerede nu berammet til 6. juni 2023.

 5. Fastlæggelse af budget, kontingent og takstblad.
  Takstblad, kontingent og budget som foreslået blev énstemmigt godkendt.
  Herunder valg af programmer som følge af eventuel afstemning: Der var intet programvalg.

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  Peter Thornemann (kasserer) genvalgt
  Peter Krüpl valgt (Kenneth Runge Rossen er for kort tid siden flyttet fra Tune og kunne ikke genopstille).

  Valg af formand: Bernt Freiberg genvalgt.

 7. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. (1) Mark Andersen genvalgt og (2) Kristian Falk Sidelmann nyvalgt.

 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Inger Grønager (revisor) genvalgt & Jakob Jakobsen (revisorsuppleant) genvalgt.

 9. Eventuelt.


Fotos fra GF 2023 © Tage Lauritsen.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet