Tweets fra @tunekabelnet

Opsummering af teknik

Dette er en samlet opsummering af specifikationerne til din husinstallation:

Specifikationerne, som husinstallationen skal overholde, er indeholdt i bilag 4 til Vejledende tekniske retningslinier for fællesantenneanlæg. De følger den fælleseuropæiske Cenelec-standard og har været de samme i årevis. Bilaget hedder: Bilag 4 Minimumskrav til signal- og systemværdier m.v. i tilslutningsdåse eller abonnent-tilslutningsstik hos abonnenten. Det står på side 63.

Flimmer

Sådan skal antennekabler ikke se ud

Gennemgang af en antenneinstallation fra det virkelige liv, som er så dårlig skærmet, at det giver forstyrrelser på kundens TV-billede.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet