Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Renovering af kabelnettet i Tune

Hele Tune Kabelnet er nu renoveret.

Anlægget er i oktober 2017-maj 2020 totalrenoveret og klar til 10 Gigabit på alle øer.

Alt passivt og aktivt udstyr i alle gadeskabe er udskiftet.

Samtlige komponenter ude i anlægget er dermed godkendt til fejlfri overførsel af signaler op til 1300 MHz.

Nettet står nu bedre og med renere signalkvalitet end nogen sinde.

De bedste overvågningsværktøjer nogensinde

Samtidigt står vi med de bedste overvågningsværktøjer nogen sinde. Dermed opdager vi også fejl, vi ikke har set før, så de kan bliver rettet, og vi kan endnu skarpere se, om en fejl er i anlægget eller inde hos det enkelte medlem.

Specielt er vi i den seneste måned blevet opmærksomme på en fejl, der alene rammer DOCSIS 3.1-modemmer. Denne fejl skyldes en fejl i opsætningen af DOCSIS 3.1 modulationen, som hedder OFDM. Den fejl får vi skåret væk asap.

Endvidere har vi fået et nyt værktøj til afsløring af indstråling af uvedkommende signaler i husinstallationen.

Overvågningen ser på signalkvaliteten

Det hele baserer sig på de telemetri-data vi løbende modtager fra kabelmodemmerne ("routerne"), idet vi også nu kan detektere fremmede indstrålingsfejl også på de gamle EPC3925-modemmer, og dermed på 98% af alle modemmer. Vi har ingen telemetridata fra medlemmer, der ikke har internet. Overvågningen ser alene på kvaliteten af signaloverførslen i kablerne og ikke på indholdet. Der ses på signalniveau, renhed og forekomst af uvedkommende signaler, kaldet "støj".

Fejl kan findes med stor præcision

Vi har på denne måde været i stand til at pinpointe installationen hos 14 medlemmer i lejlighedsbebyggelsen Elkærparken, som vi ved afslutningen af renoveringen kunne aflægge besøg med tilbud om fejlrettelse, hvilket de alle tog imod.


Renoveringen af de 10 øer har været etapeopdelit og er udført siden oktober 2017-maj 2020.

Vi har benyttet flere servicefirmaer til arbejdet:

  • Lunden-øen: ES Kabel TV i efteråret 2017
  • Sydøst-øen: Dansk Kabel TV
  • De øvrige 8 øer: KK Partner


Remote Phy færdigt i 2022

Vi valgte ikke at udskifte fibernoderne der stod for analog overførsel af trafikken mellem hovedstationen og de enkelte øer. I stedet skiftede vi til Remote Phy

  • En digital fibernode sørger nu for trafikken mellem hovedstationen og øerne. Samtidig trækkes den fysiske signalmodulering ud af hovedstationen og flyttes til rod-punktet på hver enkelt ø. Denne fibernode behøver dermed ikke være særligt kostbar, og den vundne besparelse er så udnyttet til det udstyr, der står for denne modulering derude. Det giver nogle kæmpe fordele: Meget renere signal ved starten af øen – idet overgangspunktet mellem digital og analog modulation jo er flyttet med ud og det har givet en forbedring på 5-8 dB renere signal. En yderligere ø-opdeling kan så også ske ude i området, om nødvendigt, da flere Remote Phy enheder kan køre over den samme fiber hjem.

Tune Kabelnet forsyner tre andre foreninger og det sker netop efter dette princip. 

Samtlige kabel-tv anlæg i hele verden moderniseres netop efter dette princip.

Vi er nu færdige med renoveringen

Som alle andre antenneanlæg, der er med på beatet, er Tune kabelnet altså også opgraderet, så vi kan levere Gigabit-båndbredde. Og vi følger dagens standarder helt i front: 1218 MHz øvre grænsefrekvens, og DOCSIS 3.1.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet