Næste bestyrelsesmøde

11. december 2023

Næste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Serviceinstallatør

Her ser du hvordan du kommer i kontakt med vor servicepartner, KK Partner, tlf. 7538 1414.

Vi har benyttet dette firma til renovering af det meste af nettet. De er serviceinstallatør siden 2019. Der er gratis tjek af første tilslutning hos medlemmet inklusive tjek af stikledning men ikke udskiftning af denne. Det er fordi du næsten altid har dette dækket af din husforsikring.

Medlemmer kan henvende sig direkte servicenummeret 7538 1414. Man kan også som hidtil ringe til Tune Kabelnets telefon (46136343).

Vor servicepartner foretager gratis tjek fra første tilslutning inde i huset, dvs. også tjek af stikledning. Men dette er ikke lig et tjek af hele husinstalllationen. Skulle man have brug for dette, skal man fortsat betale. Det samme gælder hvis man ønsker deres support til problemer med f.eks. Wi-Fi i huset eller indstilling af TV.

Men det løser det fundamentale problem, at hvis du oplever pixellering på dit tv, så kan du få KK Partner tlf. 7538 1414 til at tjekke, om det er det af Tune Kabelnet leverede signal der fejler, eller om det er inde hos dig selv.

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet