Tweets fra @tunekabelnet

Remote Phy løser mange behov

RPHY løser mange behov. Det muliggør intensivt samarbejde på tværs mellem antenneforeninger, der kan dele de kostbare ressourcer. Denne teknik har på få år fuldstændigt vendt op og ned på kabel-tv verdenen. 
Det gennemføres nu i Tune.

Remote-Phy er, når vi flytter dannelsen af de fysiske signaler ud remote. Det vil sige ud på øerne rundt i anlægget.
Remote Phy udgør den største ændring for kabel-tv, siden Internet via kabel overhovedet kom til.

I Tune foretager vi udskiftningen til Remote Phy enheder successivt i løbet af efteråret 2021. Vi starter med øen "Center/Træ" 20. nov. 2021 kl 10.

Ved skiftet på den pgl. ø går alle modemmer offline, men skulle gerne komme online selv kort efter. Og kanalsøgning skal formentlig gentages på mange TV-modtagere – men med de samme indstillinger som hidtil. Der udsendes direct mail med varsling til alle berørte medlemmer på hver ø, inden det sker. 

 

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet