Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Takstblad for Tune Kabelnet – 2022

Gældende for hele 2022. Afløst af senere takstblad gældende for 2023.

Godkendt af ordinær generalforsamling 26.4.2022. Takstblad for hele 2023 besluttedes af generalforsamling 25.4.2023

  Priser og gebyrer (i kr., inkl. moms)

  2022 
årspriser

1 Kontingent Fuld pakke 6.264 + 360 (Teknisk kontingent) 6.624
2 Kontingent Mellempakke 3.900 + 360 (Teknisk kontingent) 4.260
3 Kontingent Grundpakke    804 + 360 (Teknisk kontingent) 1.164
4 Teknisk kontingent 360
5
Rykkergebyr (ikke momsbelagt)
100
6
Service-/Adm.-/Ejerskifte-/Internet-/Flytte- eller lukkegebyr (ikke momsbelagt)
250
7
Pakkeskiftgebyr, pr. skift
500
8
Fra-/Tilkobling - DAGSPRIS
650
9
Tilslutningsafgift til Tune Kabelnet (inkl. router) 1)
1.000
10
Etablering af internet på eksisterende TV-tilslutning, ekskl. router - der betales direkte til installatør, KK partner. Se dog også her for evt. ekstra omkostninger.
750
11
Ej tilmeldt Nets (tidligere PBS), opkræves bagud (klik her for Nets-nummer)
25
12 Gebyr for månedsopkrævning, pr måned 8
13
Internetafgift 2) pr. måned / år. Hastighed, se note 3)
135 / 1.620
14
Tilmelding til internet, inkl. DOCSIS 3.1 router, ekskl. installation 4)
300
15
Router - DAGSPRIS (revideret 1.11.2021)
1095
16
Stikledning fra stander til hus, samt montering af én stikdåse inde i huset, inkl. op til 30 mtr kabel, ekskl. gravearbejde. DAGSPRIS, revideret 1.1.2022
1850

Se takstblad 2020/21 her.

note 1) 

Tilslutningsafgift på 1.000 kr dækker i hele Tune Kabelnets område, inklusive de områder, der er indlemmet i 2005 og i 2011. Den er inklusive kabelmodem/router til Internet og tilslutning af denne, eksklusive stikledning.

Herudover skal den enkelte ved nytilslutning betale for stikledning: Denne opgivne pris på stikledningen dækker således udelukkende monteringen af stikledning (tilslutningskabel), samt én stikdåse i huset. For Internet indbefatter det tillige nytilslutning til routeren (skal denne købes løst, altså ved udskifting af en eksisterende, er det til dagspris, se pkt 15). De i pkt. 10 opgivne 750 kr. er etablering af tilslutning til router for eksisterende TV/Radiotilslutninger, og ikke ved nytegnet medlemsskab.

Da Internet stort set altid vælges med ved nytilslutning, så er Internet med router indregnet her, anført i pkt. 9.

Og herudover forestår den enkelte grundejer altså selv gravning og forskriftsmæssig fysisk nedlægning af stikledning
Pris for selve gravningen er altså ikke med i stikledningspris eller tilslutningsafgift. Gravearbejde sørger du enten selv for eller du kan kontakte en entreprenør til at hjælpe dig.
F.eks. CR Electric i Roskilde, der har løst en del opgaver i Tune.

Der tages forbehold for stikledningsprisen i pkt. 16; den her anførte pris er faktisk dagspris baseret på 30 meter, da denne afhænger af dagprisen fra vores leverandør. Og du skal regne med en højere pris ved koteletgrunde og andre steder, hvor længden kan overstige 30 meter, som kræver længere og tykkere kabel, hvorfor prisen kan være højere i så tilfælde.

note 2)

Pakken "Kun Internet": Prisen er lig internetafgiften (pkt 13) + teknisk kontingent (pkt 4) = 165 kr/md. 

note 3)

Hastighed afhænger pr 1.1.2022 alene af modem / routertype:

  • DOCSIS 2-modem: EPC2434. Hastigheden er 25/12 Mbit/sek down/up.
  • DOCSIS 3.0-modem: EPC3925, EPC3928, EPC3940. Hastigheden er pr 1.1.2022 reguleret til 300 / 50 Mbits/sek. down / up
  • DOCSIS 3.1-modem: Arris TG3442 og TG6441, AVM 6660. Hastigheden er pr 1.1.2022 reguleret til1250 / 100 Mbits/sek. down / up
  • DOCSIS 3.1 modemmer vil senere i første halvår af 2023 få, hvis husinstallation er tilpasset med 204 MHz returvej: 500 Mbit upstream (se dog lige nedenfor), ellers 100 Mbps
  • Bemærk: 500 Mbps er først til rådighed, når dette er klart centralt fra, forventet i første halvdel af 2023. Hvis du bestiller vor servicepartner, KK partner til at udføre dette i din egen installation, og du i øvrigt har en DOCSIS 3.1-router, så vil det virke, når vi tænder for det centralt. En sådan installation indebærer også, at du ikke får FM-signal med længere. Når der ændres generelt til 204 MHz returvej, skal FM alligevel slukkes i hele nettet. 

For lejere i Greve Boligselskab (GB) opkræves det tekniske kontingent, der går til at sikre anlægget rent teknisk, fortsat via huslejen i GB.

For alle medlemmer gælder:

Der opkrævedes ved første opkrævning pr 1. januar 2022 for efter takstblad for 2020/21. Der sker efterregulering ved førstkommende opkrævning efter ovenstående takstblad.

note 4) 

Tune Kabelnet udleverer siden august 2019 kun modem/router af typen DOCSIS 3.1. Pr. 1.5.2022 havde 72% af medlemmerne en sådan. 

For at se ældre versioner af takstbladet (tilbage til 2003), så tag et kig i vores ARKIV.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet