Næste bestyrelsesmøde

7. maj 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Seneste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Takstblad for Tune Kabelnet – 2022

Gældende for hele 2022. Afløst af senere takstblad gældende for 2023.

Godkendt af ordinær generalforsamling 26.4.2022. Takstblad for hele 2023 besluttedes af generalforsamling 25.4.2023

Takstblad for Tune Kabelnet – 2020 / 21

Gældende 2020 og -21

Godkendt af generalforsamling 14.10.2021.

Det var oplagt til ordinær generalforsamling 30. april 2020, som imidlertid var udsat pga. Corona-situationen, helt frem til 14.10.2021

Takstblad for Tune Kabelnet - 2019

Gældende 2019

Vedtaget af ordinær generalforsamling 30. april 2019. Gældende for hele 2019.

Bemærk: Betaling for tilslutning til Internet er opdelt: Der betales for oprettelse og router til Tune Kabelnet, men der betales for installation direkte til installatør. Se pkt 12 og 15.

Takstblad for Tune Kabelnet - 2018

Vedtaget af ordinær generalforsamling 24. april 2018.

Bemærk: Betaling for tilslutning til Internet er opdelt: Der betales for oprettelse og router til Tune Kabelnet, men der betales for installation direkte til installatør. Se pkt 12 og 15.

Takstblad for Tune Kabelnet - 2017

Gældende 2017

Vedtaget af ordinær generalforsamling 27. april 2017.

Bemærk: Betaling for tilslutning til Internet er opdelt: Der betales for oprettelse og router til Tune Kabelnet, men der betales for installation direkte til installatør. Se pkt 12 og 15.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet