Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 3.238.235.155. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Artikelindeks

E-mail opsætning

Denne vejledning fortæller dig, hvad du skal vide for at kunne sende og modtage e-mail via Tune Kabelnets internetforbindelse, og hvordan du opsætter på din egen enhed. Der er en del restriktioner, som er indført for at begrænse spamming via mail-systemet på Internettet.

Webmail

Hvis du ikke vil bruge et mailprogram, kan du benytte dette webmail-link. Der er der også design-tilpasning rettet mod mobiltelefoner.


Smartphone-problemer?

Der er nogle, som har oplevet problemer med at sende mail fra deres smartphone. Mailen forbliver i udbakken. Hvad er der galt, spørges der.

Én har sendt et billede af en opsætning, hvor det er gjort rigtigt:

mail smartphone 1r 

Årsagen / løsningen ligger i portnummeret hvis man bruger SSL-kryptering:

  • Hvis telefonen er sat op til at bruge SSL kryptering, så skal portnummeret være 465. SSL er det almindelige i dag.
  • Porten i eksemplet cirklet ind med rødt 587 er til ukrypteret mail, som i billedet, hvor SSL er slået fra.
  • Og hvis man bruger SSL-kryptering for indgående mail, så skal portnummer være 993 for IMAP og 995 for POP3.
  • og server (Værtsnavn) skal, uanset om du bruger SSL-kryptering, være mail.tunenet.dk

Se skemaet med portnumre længere ned i artiklen.

Windows 8
Klik her for at læse om mailopsætning på Windows 8.

Windows 10
Klik her for at se en billedserie om opsætning af mail på det indbyggede mail-program i Windows 10.


Outlook 2010
Vil du bare opsætte i Outlook 2010, så klik her (PDF), og ellers læs videre.


Ordet enhed er valgt til at dække over pc, computer, smartphone (herunder iPhone) og tavle-pc (herunder iPad).

Tilbud internet

Opgradér din router !

Du kan opnå en væsentlig forbedring ved at skifte, hvis du har en EPC2434 (12-14 år gammel), EPC3925 eller EPC3928 (6-10 år gammel).

Der kører stadig 12 (0,8 %) ældre routere typen EPC2434 hos medlemmerne. De kan i bedste fald overføre op til 20 Mbit frem og ca 12 Mbit retur (trådforbundet). Af EPC3925 og 3928 er vi nede på 63 (4 %)

EPC2434 er dog nærmest umulig til trådløs, hvis du f.eks. skal streame TV og har mange enheder, da den kører 802.11g. EPC3925 har en strømforsyning, der er slidt op hos mange, og det ytrer sig ved, at den ofte er umulig til trådløs

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet