Næste bestyrelsesmøde

21. marts 2023

Seneste/næste medlemsmøde:

28. februar 2023

Generalforsamling:

25. april 2023

Tweets fra @tunekabelnet

Fælles forbrug

Din IP-adresse er 34.238.189.240. Du er dermed ikke på nettet via Tune Kabelnets Internet lige nu, og du indgår ikke i det fælles forbrug

Artikelindeks

E-mail opsætning

Sådan indstiller du din e-mail

Denne vejledning fortæller dig, hvad du skal vide for at kunne sende og modtage e-mail via Tune Kabelnets internetforbindelse, og hvordan du opsætter på din egen enhed. Der er en del restriktioner, som er indført for at begrænse spamming via mail-systemet på Internettet.

Webmail

Hvis du ikke vil bruge et mailprogram, kan du benytte dette webmail-link. Der er der også design-tilpasning rettet mod mobiltelefoner.


Smartphone-problemer?

Der er nogle, som har oplevet problemer med at sende mail fra deres smartphone. Mailen forbliver i udbakken. Hvad er der galt, spørges der.

Én har sendt et billede af en opsætning, hvor det er gjort rigtigt:

mail smartphone 1r 

Årsagen / løsningen ligger i portnummeret hvis man bruger SSL-kryptering:

  • Hvis telefonen er sat op til at bruge SSL kryptering, så skal portnummeret være 465. SSL er det almindelige i dag.
  • Porten i eksemplet cirklet ind med rødt 587 er til ukrypteret mail, som i billedet, hvor SSL er slået fra.
  • Og hvis man bruger SSL-kryptering for indgående mail, så skal portnummer være 993 for IMAP og 995 for POP3.
  • og server (Værtsnavn) skal, uanset om du bruger SSL-kryptering, være mail.tunenet.dk

Se skemaet med portnumre længere ned i artiklen.

Windows 8
Klik her for at læse om mailopsætning på Windows 8.

Windows 10
Klik her for at se en billedserie om opsætning af mail på det indbyggede mail-program i Windows 10.


Outlook 2010
Vil du bare opsætte i Outlook 2010, så klik her (PDF), og ellers læs videre.


Ordet enhed er valgt til at dække over pc, computer, smartphone (herunder iPhone) og tavle-pc (herunder iPad).

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet