Næste bestyrelsesmøde

4. marts 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Takstblad for Tune Kabelnet - 2018

Vedtaget af ordinær generalforsamling 24. april 2018.

Bemærk: Betaling for tilslutning til Internet er opdelt: Der betales for oprettelse og router til Tune Kabelnet, men der betales for installation direkte til installatør. Se pkt 12 og 15.

  Priser og gebyrer (i kr., inkl. moms)
  2018
1 Kontingent fuld pakke 5.600 + 350 (Teknisk kontingent) 5.950
2 Kontingent sportspakke 4.880 + 350 (Teknisk kontingent) 5.230
3 Kontingent familepakke 4.500 + 350 (Teknisk kontingent) 4.850
4 Kontingent mellempakke 3.500 + 350 (Teknisk kontingent) 3.850
5 Kontingent grundpakke    650 + 350 (Teknisk kontingent) 1.000
6 Teknisk kontingent, uden TV-signallevering 350
7
Rykkergebyr (ikke momsbelagt)
100
8
Service-/Adm.-/Ejerskifte-/Internet-/Flytte- eller lukkegebyr (ikke momsbelagt)
250
9
Pakkeskiftgebyr, pr. skift
500
10
Fra-/Tilkobling - DAGSPRIS
650
11
Tilslutningsafgift til Tune Kabelnet (inkl. router) 2)
1.000
12
Etablering af internet på eksisterende TV-tilslutning, ekskl. router - der betales direkte til installatør, KK partner
750
13
Ej tilmeldt Nets (tidligere PBS), opkræves bagud (klik her for Nets-nummer)
25
14 Gebyr for månedsopkrævning, pr måned 8
14
Internetafgift pr. måned / år, fra 1.5.2018
155 / 1.860
15
Tilslutning til internet, inkl. DOCSIS 3.0 router, ekskl. installation 3)
300
16
Router - DAGSPRIS
895
17
Stikledning fra stander til hus, samt montering af én stikdåse inde i huset, inkl. op til 30 mtr kabel, ekskl. gravearbejde. Pr. 1-4-2018: ca. dagspris
1.695

Se takstblad 2017 her.

Nyt produkt pr 1.7.2018 er Kun Internet. Prisen er lig internetafgiften + grundkontingent, dvs. 1.860 kr + 350 kr = 2.210 kr/år eller svarende til 185 kr/md.

Grundpakken opkræves også for lejere i Greve Boligselskab (GB) direkte af Tune Kabelnet, men det tekniske grundkontingent, der går til at sikre anlægget rent teknisk, opkræves fortsat via huslejen i GB.

Den endelige efterregulering for taksten 2018 sker ved førstkommende opkrævning pr 1. juli 2018 for de ½-årsopkrævede eller pr 1. juni 2018 for de månedsopkrævede, efter ovenstående takstblad for 2018.

note 2) 

Tilslutningsafgift på 1.000 kr dækker i hele Tune Kabelnets område, inklusive de områder, der er indlemmet i 2005 og i 2011. Den er inklusive tilslutning af kabelmodem/router til Internet, eksklusive stikledning.

Herudover skal den enkelte ved nytilslutning betale for stikledning: Denne opgivne pris på stikledningen dækker således udelukkende monteringen af stikledning (tilslutningskabel), samt én stikdåse i huset. For Internet indbefatter det tillige nytilslutning til routeren (skal denne købes løst, altså ved udskifting af en eksisterende, er det til dagspris, se pkt 16). De i pkt. 12 opgivne 750 kr. er etablering af tilslutning til router for eksisterende TV/Radiotilslutninger, og ikke ved nytegnet medlemsskab.

Da Internet stort set altid vælges med ved nytilslutning, så er Internet med router indregnet her, anført i pkt. 11.

Og herudover forestår den enkelte grundejer altså selv gravning og forskriftsmæssig fysisk nedlægning af stikledning
Pris for selve gravningen er altså ikke med i stikledningspris eller tilslutningsafgift. Gravearbejde sørger du enten selv for eller du kan kontakte en entreprenør til at hjælpe dig.
F.eks. CR Electric i Roskilde, der har løst en del opgaver i Tune.

Der tages forbehold for stikledningsprisen i pkt. 17; den her anførte pris er faktisk dagspris baseret på 30 meter, da denne afhænger af dagprisen fra vores leverandør. Og du skal regne med en højere pris ved koteletgrunde og andre steder, hvor længden kan overstige 30 meter, som kræver længere og tykkere kabel, hvorfor prisen kan være højere i så tilfælde.

note 3) 

Tune Kabelnet udleverer ikke længere routere af typen EPC2434 og anbefaler udskiftning af denne snarest, da den i dag må betegnes som forældet. Især hvis du skal streame tv, anbefales en DOCSIS 3-router. DOCSIS 2-routere kan ikke komme over 25 Mbit; den er mindre robust overfor støj, og specielt trådløst kører den væsentligt langsommere. Fra slutningen af 2018 leveres DOCSIS 3.1 routere, og så snart disse kan leveres er det dén type, der anbefales.

note 4)

Ikke medtaget i takstbladet er muligheden for at caste op til en TV-skærm med en Chromecast-enhed. Det kalder vi GoogleCast. Der er en særlig afgift til CopyDan for denne. Denne opkræves kvartalsvis og er 40 kr/kvartal.

For at se ældre versioner af takstbladet (tilbage til 2003), så tag et kig i vores ARKIV.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet