Næste bestyrelsesmøde

4. marts 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Takstblad for Tune Kabelnet - 2019

Gældende 2019

Vedtaget af ordinær generalforsamling 30. april 2019. Gældende for hele 2019.

Bemærk: Betaling for tilslutning til Internet er opdelt: Der betales for oprettelse og router til Tune Kabelnet, men der betales for installation direkte til installatør. Se pkt 12 og 15.

  Priser og gebyrer (i kr., inkl. moms)

  2019 årspriser

1 Kontingent Fuld pakke 6.100 + 350 (Teknisk kontingent) 6.450
2 Kontingent sportspakke (sportspakke er udgået 30.12.2019 *1) 5.100 + 350 (Teknisk kontingent) 5.450
3 Kontingent familepakke (familiepakke er udgået 30.12.2019 *1) 4.500 + 350 (Teknisk kontingent) 4.850
4 Kontingent Mellempakke 3.300 + 350 (Teknisk kontingent) 3.650
5 Kontingent Grundpakke    720 + 350 (Teknisk kontingent) 1.070
6 Teknisk kontingent 350
7
Rykkergebyr (ikke momsbelagt)
100
8
Service-/Adm.-/Ejerskifte-/Internet-/Flytte- eller lukkegebyr (ikke momsbelagt)
250
9
Pakkeskiftgebyr, pr. skift
500
10
Fra-/Tilkobling - DAGSPRIS
650
11
Tilslutningsafgift til Tune Kabelnet (inkl. router) 3)
1.000
12
Etablering af internet på eksisterende TV-tilslutning, ekskl. router - der betales direkte til installatør, KK partner
750
13
Ej tilmeldt Nets (tidligere PBS), opkræves bagud (klik her for Nets-nummer)
25
14 Gebyr for månedsopkrævning, pr måned 8
15
Internetafgift 2) pr. måned / år, fra 1.5.2018. Laveste hastighed: 2)
155 / 1.860
16
Tilslutning til internet, inkl. DOCSIS 3.0 router, ekskl. installation 4)
300
17
Router - DAGSPRIS
1095
18
Stikledning fra stander til hus, samt montering af én stikdåse inde i huset, inkl. op til 30 mtr kabel, ekskl. gravearbejde. Pr. 1-4-2018: ca. dagspris
1.695

Se takstblad 2018 her.

note 1) - markeret med rødt ovenfor:

Bestyrelsen har besluttet at lukke for Sportspakke og Familiepakke pga. prisstigninger, der gør det umuligt at opretholde 5-pakkestruktur. Ændringen er effektiv pr 30.12.2019

note 2)

Pakken "Kun Internet": Prisen er lig internetafgiften (pkt 15) + teknisk kontingent (pkt 6), dvs. 1.860 kr + 350 kr = 2.210 kr/år eller svarende til 185 kr/md. for laveste hastighed.

Den laveste hastighed er 200/50 Mbits/sek down/up. Internetafgiften på 155 kr pr måned dækker over denne laveste hastighed. Denne pris er lovet sænket til 125 kr/md, når renoveringen af nettet er afsluttet, hvilket forventes at ske i Q2 2020.

Den højeste hastighed er foreløbigt på 600/100 Mbits/sek down/up, til prisen 189 kr/md. Dette forudsætter, at man har en DOCSIS 3.1 duelig router fra Tune Kabelnet. Alle routere udleveret efter august 2019 er DOCSIS 3.1 duelige.

Medlemmet foretager selv skift at hastigheden via selvbetjeningen.

For lejere i Greve Boligselskab (GB) opkræves det tekniske kontingent, der går til at sikre anlægget rent teknisk, fortsat via huslejen i GB.

For alle medlemmer gælder:

Den endelige efterregulering for taksten 2020 sker ved førstkommende opkrævning pr 1. juli 2020 for de ½-årsopkrævede eller pr 1. juni 2020 for de månedsopkrævede, når ovenstående takstblad for 2019 er justeret af generalforsamlingen 30.4.2020. Takster opkrævet i første halvår 2020 er derfor kun a conto..

note 3) 

Tilslutningsafgift på 1.000 kr dækker i hele Tune Kabelnets område, inklusive de områder, der er indlemmet i 2005 og i 2011. Den er inklusive kabelmodem/router til Internet og tilslutning af denne, eksklusive stikledning.

Herudover skal den enkelte ved nytilslutning betale for stikledning: Denne opgivne pris på stikledningen dækker således udelukkende monteringen af stikledning (tilslutningskabel), samt én stikdåse i huset. For Internet indbefatter det tillige nytilslutning til routeren (skal denne købes løst, altså ved udskifting af en eksisterende, er det til dagspris, se pkt 16). De i pkt. 12 opgivne 750 kr. er etablering af tilslutning til router for eksisterende TV/Radiotilslutninger, og ikke ved nytegnet medlemsskab.

Da Internet stort set altid vælges med ved nytilslutning, så er Internet med router indregnet her, anført i pkt. 11.

Og herudover forestår den enkelte grundejer altså selv gravning og forskriftsmæssig fysisk nedlægning af stikledning
Pris for selve gravningen er altså ikke med i stikledningspris eller tilslutningsafgift. Gravearbejde sørger du enten selv for eller du kan kontakte en entreprenør til at hjælpe dig.
F.eks. CR Electric i Roskilde, der har løst en del opgaver i Tune.

Der tages forbehold for stikledningsprisen i pkt. 17; den her anførte pris er faktisk dagspris baseret på 30 meter, da denne afhænger af dagprisen fra vores leverandør. Og du skal regne med en højere pris ved koteletgrunde og andre steder, hvor længden kan overstige 30 meter, som kræver længere og tykkere kabel, hvorfor prisen kan være højere i så tilfælde.

note 4) 

Tune Kabelnet udleverer ikke længere routere af typen EPC2434 og anbefaler udskiftning af denne snarest, da den i dag må betegnes som forældet. Især hvis du skal streame tv, anbefales en DOCSIS 3-router. DOCSIS 2-routere kan ikke komme over 25 Mbit; den er mindre robust overfor støj, og specielt trådløst kører den væsentligt langsommere.
Fra sugust 2019 leveres DOCSIS 3.1-routeren Arris TG3442S fra Tune Kabelnet. Før det var det Technicolor EPC3940 - denne har vi fordelt siden september 2014

note 4)

Ikke medtaget i takstbladet er muligheden for at caste op til en TV-skærm med en Chromecast-enhed. Det kalder vi GoogleCast. Der er en særlig afgift til CopyDan for denne. Denne opkræves kvartalsvis og er 40 kr/kvartal.

For at se ældre versioner af takstbladet (tilbage til 2003), så tag et kig i vores ARKIV.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet