Næste bestyrelsesmøde

4. marts 2024

Seneste medlemsmøde:

27. februar 2024

Næste
Generalforsamling
:

30. april 2024

Tweets fra @tunekabelnet

Artikelindeks

 

Tune Kabelnet pakkestruktur 30. december 2019-31.3.2020

Vi skiftede fra 5 til 3 pakker. Omlægning er sket 30. december

kanalsoegning
klik på skemaet for uddybning

TV købt inden for de sidste 4-5 år foretager selv kanalsøgningen uden at du mærker til det.

Hvis du ikke selv kan lave en kanalsøgning, så prøv at alliere dig men en bekendt, som kan. 

Hvis du slet ingen kender, og du ikke selv kan binde an med det, så har vi fundet denne annonce i Sydkysten:

Bemærk: Du skal selv træffe aftale, hvis du skal have hjælp til indstilling af dit tv. Tune Kabelnet sender aldrig folk ud for at assistere uden forudgående aftale.

TV selskaberne og tv-leverandørerne tvinger alle foreninger med 5-pakkestruktur, til en 3 pakke struktur i 2020. Fra 2020 skal vi derfor have en 3-pakkestruktur. Herunder gives et overblik over indholdet i de 3 pakker. Der tages forbehold for eventuelle ændringer eller trykfejl.

3 DR kanaler udgår efter 2. januar 2020: DR3, DRK og DR Ultra. Det er pga. en politisk aftale (medieforlig) under den forrige regering, at DR blev påtvunget at lukke disse. Der kommer ikke andre kanaler i stedet i grundpakken og den har uændret pris.

DET BETYDER ÆNDRINGERNE FOR DIG:

Pakkeskift var gratis for alle, hvis man bestilte dette senest 15. dec. 2019

  • Har du Grundpakken, fortsætter du med Grundpakken.
  • Har du Mellempakken, fortsætter du med Mellempakken - pakken vil indeholde flere kanaler end før
  • Har du Familiepakken fortsættes i Mellempakken – ønskes andet, så giv Tune Kabelnet besked herom inden 15. december 2019. 
  • Har du Sportspakken fortsættes i Mellempakken – ønskes andet, så giv Tune Kabelnet besked herom inden 15. december 2019. 
  • Har du Fuldpakken, fortsætter du med Fuldpakken, og der er således ingen ændring.

Pakkeskift rekvireres på selvbetjeningen.

Følgende kanaler fra Sport-/Familiepakken flyttedes fra 30. dec. 2019 til Mellempakken.

TV2 Sport, Nick jr. / VH1, dk4 HD, TV2 Fri og TV2 News

Følgende kanaler fra Sport-/Familiepakken flyttedes fra 30. dec. 2019 til Fuldpakken, eller man kan bestille dem enkeltvis, så de kan ses via programkort og kortlæser.

CNN, BBC Brit HD, Boomerang, Cartoon Network, Nickelodeon DK / MTV Hits, Disney Channel, Disney XD, Disney junior, National Geographic, Discovery DK*, Viasat Explore HD,
Viasat Nature/Crime HD, Viasat History HD, MTV DK HD, Paramount Network*, Eurosport 1, Eurosport 2, TV3 Sport, TV3 Max, 6'eren, Canal 9

* Denne kanal fås pt. ikke til individuelt tilvalg, men vi arbejder på det.

Vi har altså flyttet abonnementer af Familie- og Sportspakken til Mellempakken. Såfremt du ønskde andet skulle du have meddelt dit pakkevalg meddelt Tune Kabelnet senest 15. december 2019 - så overgangen kunne ske hensigtsmæssigt og din tv-opkrævning i 2020 blive korrekt. Uanset pakke du har inden, fik du tilbydt du gratis pakkeskift, hvis dette skift bestiltes senest 15. dec. 2019. Pakkeskift koster ellers normalt 500 kr.

Prisen

Men husk: Pakkepriserne fastsættes af generalforsamlingen, altså sidst i april 2020 og gælder for hele 2020. Opkrævningen, der skal betales 1. januar 2020 er derfor kun à conto, nemlig halvdelen af årskontingentet for 2019 for den valgte pakke, og reguleres efter generalforsamlingen.

Pakkeskift skal bestilles via selvbetjeningen.

Foruden disse kanalændringer skiftede vi også frekvenser på en række kanaler i grundpakken for at mindske risikoen for pixellering på TV2 og DR2, som nogle medlemmer med utætte husinstallationer har oplevet. Det er i grunden disse medlemmers eget ansvar at holde deres installation tæt, men lige på den frekvens ("70-cm båndet") har lovligt opererende radioamatører begyndt at sende med særdeles kraftige sendere her i nabolaget.

På grund af disse kanalændringer, skulle alle medlemmer lave en ny kanalsøgning på deres TV 30. december 2019 efter kl 12.00

Klik her for hvordan du søger kanaler.

Tune Kabelnet
Tunehøj 22, 4030 Tune
kabelnet@tunenet.dk
Tlf. 4613 6343 
(Aflyttes flere gange dagligt)

Giro: 8 17 69 73
Bank: 4440 - 8 17 69 73
PBS nr. 03889688, 
Deb.gr. 00001 + medlemsnr
CVR: 12492677

twitter nyhed2

Hastenyheder tweetes.

Følg @tunekabelnet